Dodawanie i usuwanie grup i komputerów

Edytor opcji obrazu administracyjnego pozwala na określenie różnych konfiguracji instalacji dla grup komputerów oraz dla indywidualnych komputerów.

Na przykład: użytkownik może chcieć skonfigurować kilka komputerów do korzystania z konkretnego podzbioru komponentów produktów dostępnych w obrazie, a inną grupę do korzystania z innego podzbioru komponentów produktów. Pomimo korzystania z jednego obrazu administracyjnego, ustawienia grupy Edytora opcji pozwalają instalować różne podzbiory produktów w różnych grupach komputerów.

Aby dodać grupę, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Ustawienia globalne, a następnie kliknąć Dodaj grupę.
 2. Wprowadzić nazwę grupy.

Aby dodać komputery, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejącą grupę lub Ustawienia globalne, a następnie kliknąć Dodaj komputer.
  W przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy istniejącej grupy, komputery są dodawane do tej grupy. W przeciwnym razie są one dodawane na najwyższym poziomie.
 2. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać Wg nazwy komputera i wprowadzić co najmniej jedną nazwę komputera. Wiele komputerów można rozdzielić znakiem podziału wiersza, odstępu, tabulacji, przecinka, kropki, dwukropka lub średnika. Można skopiować i wkleić listę nazw komputerów z pliku zewnętrznego. Nazwy komputerów nie mogą zawierać kwalifikatorów domeny. Na przykład pluto.solidworks.com jest nieprawidłową nazwą.
  • Wybrać Wg adresu IP i wprowadzić adres IP komputera.
  • Wybrać Wg zakresu adresów IP i wprowadzić początkowy adres IP oraz końcowy adres IP zakresu.
  • Kliknąć Dodaj wiele komputerów, aby wybrać komputery z sieci.

Aby przenieść istniejący komputer do grupy, należy:

Przeciągnąć komputer do grupy.

Aby przenieść komputer z grupy, należy:

Przeciągnąć komputer na Ustawienia globalne lub do innej grupy.

Aby usunąć grupę lub komputer, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę lub komputer, a następnie kliknąć Usuń grupę lub Usuń komputer.

Jeżeli grupa zostanie usunięta, wszystkie komputery w obrębie tej grupy zostaną usunięte.

Aby usunąć wszystkie grupy i komputery, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Ustawienia globalne, a następnie kliknąć Usuń wszystkie.