Rozmieszczanie obrazy administracyjnego do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej

Po utworzeniu i udostępnieniu katalogu obrazu administracyjnego, można powiadomić klientów za pomocą poczty elektronicznej.

Skonfigurować katalog obrazu administracyjnego do udostępniania na komputerze, do którego dostęp mają inne komputery (na przykład z wykorzystaniem ścieżki UNC).

Można wysłać wiadomość e-mail zawierającą łącze do pliku katalog_instalacyjny_obrazu_administracyjneg\StartSWInstall.hta do wszystkich klientów. Klienci mogą następnie kliknąć to łącze i kliknąć Zainstaluj teraz produkty SOLIDWORKS, aby rozpocząć instalację z obrazu administracyjnego.

Jeżeli uaktualniamy obraz administracyjny do nowej wersji SOLIDWORKS, można skonfigurować lokalizację obrazu administracyjnego i współużytkować właściwości tak, aby zainstalowani wcześniej klienci używający tego obrazu zostali uaktualnieni automatycznie. Szczegółowe informacje zawiera temat Uaktualnianie klientów z obrazów administracyjnych.