Uaktualnianie do nowej wersji

Istnieje kilka metod uaktualniania indywidualnej instalacji do nowej wersji SOLIDWORKS.

Można uaktualnić do nowej wersji, gdy:
 • Otrzymano nowy nośnik instalacyjny
 • Otrzymano powiadomienie o uaktualnieniach podczas uruchamiania SOLIDWORKS
 • Ręcznie sprawdzono, czy istnieją aktualizacje
 • Uruchomiono nowe wystąpienie Menedżera instalacji SOLIDWORKS

Podczas instalowania nowej wersji głównej można uaktualnić poprzednio zainstalowaną wersję główną lub równolegle zainstalować nową wersję. W przypadku instalowania wersji Service Pack dla poprzednio zainstalowanej wersji głównej, tamta wersja jest aktualizowana automatycznie.

Ręczne sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje

Jeśli masz uprawnienia administratora na danym komputerze, możesz przy użyciu jednej z poniższych metod sprawdzić dostępność aktualizacji dla aktualnie zainstalowanej wersji SOLIDWORKS.

 • W SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje.
 • W systemie Windows kliknąć Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje.

Zastrzeżenia aktualizacji

Produkty, które mogą mieć wiele instalacji o różnych wersjach głównych nie zawsze obsługują główne uaktualnienia czy też możliwość uaktualnień pomiędzy głównymi wersjami w jednej operacji.

W takim przypadku, Menedżer instalacji SOLIDWORKS symuluje uaktualnienie poprzez najpierw zainstalowanie nowej wersji a następnie usunięcie starej. Obecnie główne produkty SOLIDWORKS obsługują główne uaktualnienia; pozostałe produkty nie.

Konsekwencje:
 • Podczas uaktualniania głównego produktu SOLIDWORKS pomiędzy głównymi wersjami:
  • Istniejące zainstalowane lokalizacje nie ulegną zmianie.
  • Uaktualnienie może być przywrócone do poprzedniej wersji, jeżeli w jego trakcie wystąpi błąd lub anulowanie.
 • Kiedy inne produkty są uaktualniane pomiędzy głównymi wersjami:
  • Każdy produkt jest najpierw instalowany jako nowy produkt do nowej lokalizacji a następnie usunięta jest oryginalna instalacja.
  • Po rozpoczęciu, uaktualnienie nie może być przywrócone do poprzedniej wersji jeżeli wystąpi błąd lub anulowanie podczas aktualizacji.