Administracja indywidualnymi instalacjami

Zwykle administracja indywidualnymi instalacjami polega na modyfikowaniu, naprawianiu, usuwaniu i uaktualnianiu instalacji.