Instalacja na indywidualnych komputerach

SOLIDWORKS można zainstalować na indywidualnym komputerze wykorzystując kilka metod instalacji.

Menedżera instalacji SOLIDWORKS wykonuje instalację, dopasowując instalację do nabytych produktów. Przed rozpoczęciem instalacji, należy:

 • Mieć dostępny numer seryjny SOLIDWORKS.
 • Zweryfikować, czy istnieje funkcjonujące połączenie internetowe. Połączenie jest wymagane w celu sprawdzenia uprawnień.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS wymaga różnych komponentów Microsoft, takich jak Instalator systemu Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio Tools for Applications, Visual Basic oraz .NET Framework. Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanych prawidłowych wersji wszystkich wymaganych wstępnie komponentów, Menedżer instalacji SOLIDWORKS instaluje je automatycznie przed zainstalowaniem produktów SOLIDWORKS. Usługa Bonjour dla systemu Windows jest również komponentem wymaganym.

Metoda instalacji opis ogólny procesu
Pobieranie plików z portalu dla klientów SOLIDWORKS

Wszystkie nośniki instalacyjne są dostępne na portalu dla klientów SOLIDWORKS.

 1. Przejść do portalu dla klientów SOLIDWORKS.
 2. Zalogować się jako klient usługi subskrypcji, używając adresu e-mail i hasła lub numeru seryjnego SOLIDWORKS.
 3. W sekcji Download (Pobieranie) kliknąć opcję Downloads and Updates (Materiały do pobrania i aktualizacje).
 4. Na stronie Downloads (Materiały do pobrania), w sekcji wybierz wersję, wybrać rok.
 5. Wybrać kartę SOLIDWORKS dla produktów SOLIDWORKS i w części Produkt wybrać pakiet Service Pack.
 6. Kliknąć Zaakceptuj warunki umowy i kontynuuj na stronie EULA.
 7. Kliknąć Download (Pobierz).
Użytkownik musi mieć działające połączenie z Internetem i być klientem usługi subskrypcji z dostępem do strony portalu klienta.

W razie problemów z uzyskaniem dostępu do portalu dla klientów należy się skontaktować ze sprzedawcą VAR, aby uzyskać płyty DVD.

Aby uzyskać zwięzłe instrukcje dotyczące instalacji autonomicznego stanowiska SOLIDWORKS, należy zapoznać się z tematem Przewodnik instalacji autonomicznej SOLIDWORKS.

Użycie katalogu pobierania na serwerze Kliknąć dwukrotnie setup.exe w katalogu pobierania.

Katalog pobierania musi być dostępny z komputera, na którym instalowane są produkty SOLIDWORKS i musi zawierać wszystkie pliki instalacyjne SOLIDWORKS, aby możliwe było rozpoczęcie instalacji. Menedżer instalacji SOLIDWORKS może pomóc w odnalezieniu brakujących plików, jeżeli istnieje dostęp do Internetu i dostęp do zapisu w katalogu pobierania.

Aktualizacja istniejącej instalacji SOLIDWORKS przy użyciu narzędzia Sprawdź, czy istnieją aktualizacje Wykonać jedną z następujących czynności:
 • W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Sprawdź, czy istnieją aktualizacje.
 • W systemie Windows, kliknąć Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Sprawdź czy, istnieją aktualizacje.
Na komputerze musi być dostępne działające połączenie internetowe, a użytkownik musi posiadać na nim uprawnienia administratora.

W Menedżerze instalacji SOLIDWORKS można również wybrać opcję Pobierz i udostępnij wszystkie pliki, która obejmuje także wymagane oprogramowanie. Ta opcja przydaje się w przypadku instalacji oprogramowania na kilku komputerach i kopiowania pobranych plików z dysku przenośnego lub dysku sieciowego. Pomocne jest również zainstalowanie pakietów Service Pack, ponieważ pełna wersja i pakiet Service Pack są zawarte w jednej instalacji.

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić aplikację SOLIDWORKS i aktywować licencję.

Aby wyświetlić listę produktów zainstalowanych na komputerze, należy w menu głównym SOLIDWORKS kliknąć opcję Pomoc > Moje produkty . Znaczniki wyboru w oknie dialogowym oznaczają produkty, które użytkownik lub jego organizacja posiada, określone na podstawie aktywacji i posiadanych licencji sieciowych. Klikając łącze u góry każdej kategorii produktów, można uzyskać więcej informacji na temat produktów SOLIDWORKS.

Aby sprawdzić, które licencje są w użyciu, należy w systemie Windows kliknąć kolejno Start > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Klient SolidNetWork License Manager > karta Użycie licencji .