Zasady współistnienia produktów

Poniższe zasady współistnienia produktów określają jak nowe produkty są instalowane i istniejące produkty są uaktualniane.

Zasada Przykłady
Dozwolona jest równoległa obecność wielu wersji głównego produktu SOLIDWORKS, za wyjątkiem produktów wymienionych poniżej. Programy SOLIDWORKS 2019 SP3.0 i SOLIDWORKS 2020 SP0.0 mogą współistnieć na jednym komputerze.
Równoległa obecność wielu dodatków Service Pack z tej samej wersji głównej nie jest dozwolona. SOLIDWORKS 2020 SP0.0 i 2020 SP1.0 nie mogą współistnieć na jednym komputerze. W przypadku próby zainstalowania programu SOLIDWORKS 2020 SP1.0 na komputerze, gdzie jest już zainstalowany program SOLIDWORKS 2020 SP0.0, Menedżer instalacji SOLIDWORKS zastąpi dodatek SP0.0 dodatkiem SP1.0.
Tylko jedna wersja poniższych produktów jest dozwolona na danym komputerze:
  • SolidNetWork License Manager
Jeżeli zainstalowany jest SOLIDWORKS 2020 SP0.0, SolidNetWork License Manager zostanie uaktualniony do 2020 SP0.0, nawet jeżeli wcześniejsza główna wersja SOLIDWORKS nadal istnieje na danym komputerze.
Tylko jedna wersja poniższego produktu jest dozwolona na danym komputerze:
  • SOLIDWORKS Electrical
Jeżeli tworzona jest nowa instalacja programu SOLIDWORKS Electrical 2020 SP1.0, program SOLIDWORKS Installation Manager automatycznie usunie z komputera wcześniejsze wersje oprogramowania SOLIDWORKS Electrical. Przed uaktualnieniem należy wykonać kopię zapasową środowiska SOLIDWORKS Electrical.
Tylko jedna wersja poniższych produktów jest dozwolona na danym komputerze:
  • Klient programu SOLIDWORKS PDM
  • Serwer programu SOLIDWORKS PDM

W przypadku zainstalowania programu SOLIDWORKS 2020 SP0.0 lub SP1.0 należy również uaktualnić serwer i klienta programu SOLIDWORKS PDM do wersji 2020.

W przypadku instalowania serwera SOLIDWORKS PDM 2020 należy skorzystać z procesu instalacji tego serwera, aby zainstalować klienta programu SOLIDWORKS PDM. Nie należy instalować klienta programu SOLIDWORKS PDM osobno za pomocą procesu instalacji klienta.

Klient programu SOLIDWORKS PDM musi być w tej samej wersji i z tym samym dodatkiem Service Pack co serwer programu SOLIDWORKS PDM na tym samym komputerze.

Więcej informacji zawiera temat Instalowanie serwera PDM z użyciem menedżera SLDIM.

Dla każdej wersji głównej programu SOLIDWORKS może być zainstalowana tylko jedna wersja zawartego produktu. Jednak wersje zawartych produktów z różnych wersji głównych programu SOLIDWORKS mogą współistnieć. Jeżeli oprogramowanie SOLIDWORKS 2020 SP0.0 zostanie uaktualnione do wersji 2020 SP1.0, oprogramowanie SOLIDWORKS Composer 2020 SP0.0 zostanie automatycznie uaktualnione do wersji 2020 SP1.0. Jednak oprogramowanie SOLIDWORKS Composer 2019 SP4.0 może współistnieć z oprogramowaniem SOLIDWORKS Composer 2020 SP0.0 lub SOLIDWORKS Composer 2020 SP1.0.