Naprawianie instalacji

Jeżeli napotkamy na problemy z zainstalowanym produktem SOLIDWORKS, można użyć Menedżera instalacji SOLIDWORKS, aby naprawić instalację.

Aby naprawić instalację, na komputerze w lokalizacji, w której zostały one pierwotnie zainstalowane, muszą znajdować się wszystkie pliki źródłowe z poprzedniej instalacji i wszelkie zastosowane pakiety Service Pack.

Można naprawić indywidualną instalację. Nie można naprawić obrazu administracyjnego, Konieczne jest odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie obrazu administracyjnego.
  1. Otworzyć Panel sterowania systemu Windows i kliknąć kolejno Programy > Programy i funkcje.
  2. Wybrać wersję SOLIDWORKS do naprawienia i kliknąć Zmień.
  3. Na ekranie Witamy w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS kliknąć Napraw instalację.
  4. Na ekranie Produkty do naprawienia wybrać produkt do naprawienia.
  5. Usunąć zaznaczenia pozostałych produktów na ekranie.
  6. Kliknąć Napraw.