Dinamik Analiz (SOLIDWORKS Simulation'da)

Atalet veya sönümlendirme etkilerinin dikkate alınması gerektiğinde dinamik analizi kullanın. Dinamik yükleme ortamına maruz kalmış sistemlerin doğrusal ve doğrusal olmayan dinamik analizlerini yürütebilirsiniz.

Doğrusal dinamik analiz doğal frekanslara ve mos şekillerine dayanır. Yapının tepkisini değişik modların katkılarını ekleyerek hesaplar. Modal zaman geçmişi etüdleri, harmonik etüd ve rasgele titreşim etüdleri oluşturabilirsiniz.

Doğrusal olmayan dinamik analiz doğrusal olmayan malzemeleri, temas koşullarını, ve büyük yer değiştirmeleri işler.