Başlarken

Başlarken'e Genel Bakış

Yeni modeller ve teknik resimler oluşturmak amacıyla yeni bir proje kurmak için DriveWorksXpress'i kullanın.

Bir Proje Kurma

 • Sürmek ya da değiştirmek için parametreleri seçme
 • Değerleri girmek için basit bir form oluşturma
 • Girdi değerlerine dayanarak modele uygulanacak kuralları tanımlama
 • Etkin kurallar oluşturma

Projeden Modelleri Çalıştırma

 • Yeni modeller ve teknik resimler oluşturmak için formunuzu doldurma
 • Yeni modeller ve teknik resimler oluşturma

DriveWorksXpress'i Başlatma

DriveWorksXpress'i başlatmak için:

 1. SolidWorks'ü çalıştırın.
 2. Araçlar > Xpress Ürünleri > DriveWorksXpress öğesine tıklayın.
DriveWorksXpress Görev Bölmesi Hoş Geldiniz sayfasından aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 • DriveWorksXpress veritabanını oluşturun ya da değiştirin.
 • Proje ekleme veya mevcut projeleri düzenleme.
 • Modelinizin varyasyonlarını oluşturmak için yeni bir proje çalıştırma.

Modelleri Ekleme veya Düzenleme

Modelleri eklemek veya düzenlemek için:

 1. DriveWorksXpress Görev Bölmesinde Proje Ekle/Düzenle öğesine tıklayın.
 2. Aşağıdakilerden birine tıklayın:
  • Gözat . Bir model seçebileceğiniz iletişim kutusunu açar.
  • Açık Modeli Kullan . Grafik alanındaki modeli kullanır.
  • Düzenle. Mevcut durumda DriveWorksXpress'te bulunan modelleri görüntüler.
 3. Yakalanan Modeller ve Yakalanan Montaj Yapısı sekmelerini kullanarak modelleri yakalayın.
 4. Kontrol edilecek verileri seçmek için sekmeleri kullanın:
  • Boyutlar ve Unsurlar
  • Özel Özellikler
  • Teknik Resim ve Konfigürasyonlar

Bilgileri Saklama

DriveWorksXpress projenizle ilgili tüm bilgileri bir veritabanında (.mdb dosyası) saklar.

DriveWorksXpress'i ilk kez açtığınızda driveworksxpress.mdb adlı bir veritabanı oluşturulur. Projeleriniz için varsayılan veritabanını kullanabilir veya başka veritabanları oluşturabilirsiniz. Etkin veritabanının klasör yolu ve dosya adı Hoş Geldiniz sayfasında gösterilir.

Veritabanı oluşturmak veya değiştirmek için:

 1. DriveWorksXpress Görev Bölmesinde Hoş Geldiniz sayfasında Veritabanı Oluştur/Değiştir öğesine tıklayın.
 2. İletişim kutusunda bir veritabanı seçin:
  • Yeni veritabanınızın konumuna göz atın, Dosya adı'na bir ad yazın ve öğesine tıklayın.
  • Mevcut bir .mdb dosyasının konumunu belirleyin ve öğesine tıklayın.