Formlarla Çalışma

Formlar Oluşturma

Modelin yeni sürümleri için gereksinimleri ayarlamak üzere özel bir form oluşturun.

Form oluşturmak için:

 1. DriveWorksXpress için ayarladığınız bir modeli seçin.
 2. DriveWorksXpress Görev Bölmesinde Form öğesine tıklayın.
 3. Ekle öğesine tıklayın.
 4. Kontrol için bir Ad girin; örneğin Çizen.
  Girdinizi bitirdiğinizde araç ipucu kaybolur ve ad panelinin arka planı beyaz renge döner.
 5. Bir Tip seçin ve gerekli parametreleri girin:
  • Metin Kutusu
  • Sayısal Metin Kutusu: Minimum Değer ve Maksimum Değer girin
  • Açılır Liste: Seçenekler öğelerini, dönüşlerle ayırarak girin
  • Spin Düğmesi: Minimum Değer, Maksimum Değer ve Artış girin
  • Onay Kutusu
 6. Formu tamamlamak için bir değer girilmesi gerekiyorsa Gerekli öğesini seçin. (Spin düğmeleri ve işaret kutucukları varsayılan olarak gereklidir.)
 7. Her bir ek kontrol için Oluştur öğesine tıklayın ve 3'ten 6'ya kadar olan adımları tekrarlayın.
 8. Formu test etmek için Test öğesine tıklayın.

Formları Değiştirme

Formu değiştirmek için:

 1. Form üzerindeki bir öğeyi seçin.
 2. Düzenle veya Sil öğesine tıklayın.
 3. Formdaki öğelerin sırasını değiştirmek için öğesine ya da öğesine tıklayın.

Formları Test Etme

Bir formu test etmek için:

 1. DriveWorksXpress Görev Bölmesinde Form bölmesine tıklayın.
 2. Forma girdi ekleyin.
 3. Test öğesine tıklayın.
 4. Forma değerleri girin.
  Bir araç ipucu ve vurgulanan bir arka plan, bir alana gerektiğini belirtir.

  Geçerli bir değer girildiğinde arka plan beyaz olur.

 5. Test etmeyi tamamladığınızda kuralları oluşturmak için Tasarım öğesine tıklayın.

Varsayılan Form Değerlerini Ayarlama

Bir form için varsayılan değerleri ayarlamak için:

 1. Test öğesine tıklayın.
 2. Değerleri girin.
 3. Varsayılanları Ayarla öğesine tıklayın.