SOLIDWORKS Sustainability'ye Genel Bakış

İki ürün vardır:

SOLIDWORKS SustainabilityXpress

Parça belgelerini (yalnızca katı gövdeler) değerlendirir ve temel yazılıma dahildir.

SOLIDWORKS Sustainability

Parçaları (yalnızca katı gövdeler) ve montajları değerlendirir. SOLIDWORKS Premium'da bulunmaktadır. Diğer işlevler arasında konfigürasyon desteği, genişletilmiş raporlama ve genişletilmiş çevresel etki seçenekleri vardır.

SustainabilityXpress ile çalışmaya başlamak için bir parçayı açıp aşağıdakilerden birini tıklayın:

 • SustainabilityXpress (Araçlar araç çubuğu veya Hesapla CommandManager sekmesi)
 • Araçlar > Xpress Ürünleri > Sustainability

Sustainability ile çalışmaya başlamak için bir parçayı veya montajı açıp aşağıdakilerden birini tıklayın:

 • Sustainability (Araçlar araç çubuğu veya Değerlendir CommandManager sekmesi)
 • Araçlar > SOLIDWORKS Uygulamaları > Sustainability

Uygulama, Görev Panosunda açılır.

Pano ve Raporlar

SOLIDWORKS Sustainability, çevresel etki faktörlerine ilişkin gerçek zamanlı geribildirim sağlar. Sonuçlar, herhangi bir değişiklikle dinamik olarak güncellenen Çevresel Etki Panosu'nda görünür.

Sonuçları paylaşmak için özelleştirilebilir raporlar oluşturabilirsiniz.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'ni (LCA) tasarım sürecine entegre ederek malzemeye, üretime ve konuma (parçaların üretildiği ve kullanıldığı yerler) ilişkin kararların bir tasarımın çevresel etkisini nasıl etkilediğini görebilirsiniz. SOLIDWORKS Sustainability'ın bir tasarımın ömründeki tüm adımların kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak için kullandığı çeşitli parametreler belirlersiniz.

LCA şunları içerir:

 • Dünyadan maden çıkarılması
 • Malzeme işleme
 • Parça üretimi
 • Montaj
 • Ürünün son tüketici tarafından kullanılması
 • Ürün Ömrünün Sonu (EOL) - Atık gömme, geri dönüştürme ve yakma
 • Bu adımların her biri içerisinde ve arasında yapılan nakliyat.

Çevresel Etki Faktörleri

SOLIDWORKS Sustainability, tüm yaşam döngüsü adımlarını malzeme, üretim ve yer girdilerinize dayanarak değerlendirir. SOLIDWORKS Sustainability, sonuçları ölçtüğü ve topladığı çevresel etki faktörleri haline getirir.

Karbon Ayak İzi

Esas olarak fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere salınan karbon dioksit ve karbon monoksit ve metan gibi eşdeğerlerinin bir ölçüsüdür.

Enerji Tüketimi

Ürünün tüm hayat döngüsü boyunca tüketilen tüm yenilenemeyen enerji biçimleridir.

Hava Asitlenmesi

Sonunda asit yağmurlarına neden olan sülfür dioksit ve azot oksit gibi asidik emisyonlardır.

Su Ötrofikasyonu

Su ekosistemlerinin, atık sular ve suni gübrelerle alg çoğalması ile bitki ve hayvan hayatının yok olmasına yol açacak şekilde kirlenmesidir.