Grafik Mesh ve Mesh BREP Gövdeleri

Mesh BREP (sınır gösterim) gövdeleri taraflar olarak adlandırılan üçgensel çokgenlerden oluşur. Her taraf, kanatçık adı verilen üç tepe noktası ve üç kenara sahiptir.

Bir mesh BREP gövdesinin tarafları, yüzlerde bir araya getirilebilir. Bu yüzler, standart SOLIDWORKS BREP gövdelerindeki yüzlere benzerdir ancak mesh yüzleri bir geometrik tanım içermez. Örneğin bir mesh yüzün tarafları bir dikdörtgen oluşturabilir ancak bu yüz, yükseklik ve genişliği olan bir dikdörtgen olarak değil tarafların bir araya getirilmiş hali olarak tanımlanır.

Meshten Oluşturulan Gövde Tipleri

Mesh dosyalarını, üç farklı gövde tipine dönüştürebilirsiniz:
  • Standart SOLIDWORKS BREP gövdeleri
  • Mesh BREP gövdeleri
  • Grafik gövdeleri

Standart gövdeler olan SOLIDWORKS BREP gövdeleri, SOLIDWORKS yazılımında kullanılır. Bunlar katı gövdeler veya yüzey gövdeleri olabilir. Mesh yüzeyleri içermezler. Bu gövdelerin her bir yüzündeki tüm noktalar, bir matematiksel denklem ile belirlenebilir.

Mesh BREP gövdeleri, katı gövdeler veya yüzey gövdeleri olabilir. Gövdeler, mesh taraflarından oluşur. Taraflar, yüzlerde gruplanabilir. Taraflar, bir dikdörtgen gibi geometrik bir şekil oluşturabilir ve bu dikdörtgen kendisiyle ilişkilendirilmiş bir BREP yüzüne sahip olabilir ancak yüzlerdeki bazı noktalar bir matematiksel denklem ile belirlenemez.

Grafik gövdeleri, denklemlere referans vermeden tamamen tarafları ile tanımlanır. Örneğin, bir grafik gövdesinde görünen bir daire aslında bazılarının kenarlarının bir dairenin çevresini yakınsadığı çok sayıda üçgenden oluşur. Bu mesh kenarları aslında bir matematiksel eğri oluşturmaz.

Geometri Elemanları

Mesh gövde tipleri altı geometrik eleman içerebilir:
Taraflar Meshin her bir biriminin üçgensel yüzleri
Taraf Kenarları Mesh taraflarının kenarları veya kanatçıkları
Taraf Tepe Noktaları Mesh taraflarının tepe noktaları
BREP Yüzleri Mesh taraflarından oluşan yüzler
Kenarlar Meshin sınırları
BREP Tepe Noktaları Mesh BREP yüzlerinin kenarlarının tepe noktaları

Mesh BREP gövdelerinin kenarları matematiksel eğriler yakınsayabilir ancak herhangi bir geometrik özniteliğe sahip olamaz.