Mesh BREP Gövdelerini Destekleyen Unsurların Listesi

Aşağıdaki tabloda katı, yüzey ve grafik mesh BREP gövdelerini destekleyen işlevler listelenmiştir.

Katı ve Yüzey Mesh Tipi

Function Type İşlevsellik Notlar
Görüntüle Görünüm Uygula Yüz, gövde ve parçaya görünümü uygulayabilir.
  Yapıştırma Uygula  
  PhotoView 360'ta işle  
  Kesit Görünümü  
  Tüm görüntüleme modlarını destekler (HLR, HLV, tel kafes, gölgeli, gölgeli ve kenarlı) Taraflar, kenarlar modunda gölgeli görüntülenir.
Hesapla Boşluk Algılama Mesh BREP gövdeleri, bir montaja yönelik boşluk algılama sürecine dahil edilir.
  Engelleme Algılama Mesh BREP gövdeleri, bir montaja yönelik engelleme algılama sürecine dahil edilir.
  Mass Properties Taraflar, kütlesel özellikleri değiştirebilir.
Geom Boşluk  
  Kütle Merkezi  
  Pah  
  Birleştir  
  Mesh'e Dönüştür  
  Koordinat Ekseni Mesh tarafları, taraf tepe noktaları ve taraf kanatçıklarını destekler.
  Ayrım Çizgisi Eğrisi ve Eğriyi Yansıtma  
  Yüzey ile Kes Yalnızca katı gövdelere uygulanır.
  Gövdeyi Sil  
  Yüzü Sil Yalnızca Yüz seçeneği kullanılabilir. Yama ve Dolgu seçenekleri kullanılamaz.
  Deliği Sil  
  Draft  
  Yüzey Uzat Bitiş koşulu olarak yalnızca Uzaklık ve uzantı tipi olarak Doğrusal geçerlidir.
  Radyus  
  Yüzü Doldur  
  Kesiştir_  
  Kısayol menüsünde izole et  
  Ekle  
  Gövdeyi Taşı ve Kopyala Yalnızca sürükleme kullanılabilir. Gövdeleri taşımak ve kopyalamak için sınırlandırmalar kullanılamaz.
  Karşılıklı Budama  
  Öteleme Yüzeyi Sonuç yüzeyi, mesh BREP'dir.
  Referans Ekseni Mesh tarafları, taraf tepe noktaları ve taraf kanatçıklarını destekler.
  Referans Düzlemi Mesh tarafları, taraf tepe noktaları ve taraf kanatçıklarını destekler.
  Gövdeleri Kaydet  
  Ölçek  
  İç Boşaltma  
  Ayır  
  Ayrım Çizgisi  
  Meshten Yüzey  
  Yüzey Örme  
  Kalınlaştır Yalnızca yüzeye uygulanır.
  Yüzeyi Kırp Yalnızca yüzeye uygulanır.
Çizim Çizimdeki referans mesh BREP tepe noktası  
  Çizim İlişkileri Bir mesh kenarı veya tepe noktası seçerek bir çizim noktası için çakışık sınırlandırmalar oluşturabilme. Mesh kenarları, bir keskin kenarı (kanatçık gruplarından oluşturulan) temsil eder ve mesh tepe noktası keskin bir tepe noktasıdır. Bu, keskin kenarların bir birleşiminden meydana gelen köşe tepe noktalarıdır. Çizim komutlarında mesh taraf yüzlerini ve mesh kanatçıklarını engelleyemezsiniz. Ayrıca bunları çizim ilişkileri eklemek için de kullanamazsınız.

Grafik Mesh Tipi

Function Type İşlevsellik Notlar
Görüntüle Görünüm Uygula Gövde veya parçaya yalnızca görünümü uygulayabilir.
  PhotoView 360'ta işle Yalnızca HLR/Tel kafes modunda draft kalitesinde işleyebilir.
  Kesit Görünümü Yalnızca bir grafik kesitini kullanabilir.
  Tüm görüntüleme modlarını destekler (HLR, HLV, tel kafes, gölgeli, gölgeli ve kenarlı)  
Geom Mesh'e Dönüştür  
  Koordinat Ekseni Mesh tarafları, taraf tepe noktaları ve taraf kanatçıklarını destekler.
  Sil Gövdeyi Sil işlevi desteklenmez.
  Gövdeyi Taşı ve Kopyala Yalnızca sürükleme kullanılabilir. Gövdeleri taşımak ve kopyalamak için sınırlandırmalar kullanılamaz.
  Referans Ekseni Mesh tarafları, taraf tepe noktaları ve taraf kanatçıklarını destekler.
  Referans Düzlemi Mesh tarafları, taraf tepe noktaları ve taraf kanatçıklarını destekler.
  Meshten Yüzey  
Çizim Çizimdeki referans grafik mesh tepe noktaları