Özel Özellik Tanım İletişim Kutusu

OBir bileşen özel özelliğini oluşturmak veya değiştirmek için Özel Özellik Tanımı iletişim kutusunu kullanın.

Bu iletişim kutusunu açmak için:

Donanımı Özelleştir sayfasında Yeni Kişiselleştirilmiş Özellik Ekle öğesine tıklayın.

Özellik Adı

Özelliğin adını belirler. İsim, ir bileşeni bir montajda kullandığınızda PropertyManager'da görünür.

Seçenekler

Konfigürasyona bağlı özellik olarak ekle Konfigürasyona özel özellikler oluşturur. SOLIDWORKS Özet Bilgisi iletişim kutusunun Özet Bilgisi sekmesinde göründüğü şekilde işareti kaldırılırsa özellik kişiselleştirilmiş bir özelliktir (yapılandırmaya bağlı değildir).
Bu özellik için her değerin yeni bir konfigürasyon adına ihtiyacı var Özelliğin her özgün değeri için yeni bir konfigürasyon ismi oluşturur. Metin kutusu özellikler için, özellik değeri konfigürasyon ismine sonek olarak eklenir. List özelliklerinde, Sonek altında her liste değeri için bir sonek girin.
PropertyManager'da göster Özelliği bileşenin PropertyManager'ında SOLIDWORKS'te gösterir. Yapılandırmaya bağlı özellik olarak ekle öğesinin seçilmesi veya işaretinin kaldırılması, otomatik olarak bu özelliği seçer veya seçimini kaldırır ancak varsayılanı geçersiz kılabilirsiniz.

Tip

Metinkutusu Bir metin alanı özelliği oluşturur.
Liste Değerler listesi olan bir özellik oluşturur.
SW malzemesine bağla Yalnızca liste özellikleri. SOLIDWORKS Malzemeleri kitaplığını kullanarak bir malzemeler listesi oluşturur.

Yalnızca bir özelliği SOLIDWORKS malzemelerine bağlayabilirsiniz.

Metinkutusu Değeri

Genel varsayılan değer Opsiyonel bir varsayılan değer belirler.

Liste Değerleri

Değer Listede bir öğe belirler.
Sonek Bu özellik için her değerin yeni bir konfigürasyon adına ihtiyacı var seçiliyken kullanılabilir. Konfigürasyon ismi sonekini belirler. Özellik değerini tanımlayan opsiyonel bir ayrım karakteri ve sonek yazın. Örneğin, değer ABSplastik ise:

-abs

Özel özelliği seçtiğinizde sonek konfigürasyon isminde kullanılır.

Malzeme SW malzemesine bağla seçildiğinde kullanılabilir. SOLIDWORKS Malzemeleri kitaplığından malzemeler belirler. Seç öğesine tıklayın ve listeden bir malzeme seçin.
Listeden bir değeri silin.