Oluklar

Silindirik modelinize endüstri standartlarında bir o ring ve tespit bileziği oluğu ekleyebilirsiniz.

O-Ring Oluğu

Tespit Bileziği Oluğu

Aşağıdaki resimde bulunan açık mavi yüzler bir oluğu temsil eder.