Ukryj spis treści

Użycie narzędzi formowania do części arkusza blachy

Narzędzia formowania to części działające jak tłoczniki, które zginają, rozciągają lub w inny sposób formują arkusz blachy, aby utworzyć takie operacje formowania, jak szczeliny, lance, odgięcia czy żebra.

Oprogramowanie SOLIDWORKS zawiera przykładowe narzędzia formowania części pozwalające na rozpoczęcie pracy. Są one przechowywane w katalogu: <katalog_instalacyjny>\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <wersja>\design library\forming tools. Można dodać ten folder do Biblioteki projektu poprzez ustawienie go w Lokalizacje plików.

Narzędzia formowania możemy wstawiać tylko z Biblioteki projektu i możemy je stosować tylko do części arkusza blachy. Część arkusza blachy posiada operację Arkusz blachy1 FM_shm_sheetmetal.gif w drzewie operacji FeatureManager. Część, w której jest wstawiane narzędzie formowania, nazywa się częścią docelową. Możemy tworzyć własne narzędzia formowania wykonując te same czynności, co przy tworzeniu dowolnej części SOLIDWORKS.

Przed zastosowaniem narzędzia formowania do części arkusza blachy, w Bibliotece projektu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder zawierający narzędzia formowania i wybrać pozycję Folder narzędzi formowania, aby wyznaczyć jego zawartość jako narzędzia formowania. Zastosowuje to narzędzia formowania, które są plikami części (*.sldprt), nie plikami narzędzia formowania (*.sldftp).


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Użycie narzędzi formowania do części arkusza blachy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.