Ukryj spis treści

Projektowanie form

Możemy utworzyć formę używając sekwencji zintegrowanych narzędzi kontrolujących proces tworzenia formy. Możemy używać tych narzędzi do form, aby analizować i korygować wady modeli SOLIDWORKS i importowanych modeli części z formy.

Narzędzia do form zawierają narzędzia od analizy początkowej do oprzyrządowania formy.Oprzyrządowanie formy tworzy wieloobiektową część zawierającą oddzielne obiekty z części z formy, rdzeń i gniazdo oraz inne opcjonalne obiekty takie jak rdzenie boczne.Plik części wieloobiektowej zachowuje intencję projektu w jednej wygodnej lokalizacji.Zmiany dokonane w części z formy są automatycznie odzwierciedlone w obiektach oprzyrządowania.

Proces przebiega następująco:
Tool_DraftAnalysis_View.gif Analiza pochylenia Analizuje ściany modelu sprawdzając czy posiadają dostateczne pochylenie, aby zapewnić poprawne jego wyjmowanie z oprzyrządowania.
Tool_UndercutAnalysis_View.gif Analiza podcięcia Identyfikuje uwięzione obszary, które uniemożliwiają wyjęcie części.
Tool_PartingLineAnalysis_View.gif Analiza linii neutralnej Analizuje przejścia pomiędzy pochyleniem dodatnim a ujemnym, aby zwizualizować i zoptymalizować możliwe linie neutralne.
tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif Linie neutralne Narzędzie to ma dwie funkcje:
  • Weryfikuje pochylenie na modelu, w oparciu o określony kąt.
  • Tworzy linię neutralną, z której tworzymy powierzchnię neutralną. Narzędzie Linie neutralne uwzględnia opcję wyboru krawędzi i jej Rozchodzenia sięPropagate.gif do wszystkich krawędzi.
Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif Powierzchnie zamknięcia stykowego Tworzy łaty powierzchni, aby zamknąć otwory na wylot w części z formy.
tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif Powierzchnie neutralne Powierzchnie są wyciągnięte z linii neutralnej, aby oddzielić rdzeń formy od jej gniazda. Możemy również użyć powierzchnię neutralną, aby utworzyć powierzchnię blokującą Patrz: Powierzchnia blokująca.
tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif Powierzchnia rozwijalna Dodaje pochylenie do powierzchni na importowanych modelach. Możemy również użyć narzędzia Powierzchnia rozwijalna, aby utworzyć powierzchnie blokujące.
tool_tooling_split_Mold_tools.gif Oprzyrządowanie formy Tworzy obiekty rdzenia i gniazda w oparciu o kroki omówione wcześniej.

Można zapisać każdy obiekt oprzyrządowania w oddzielnym dokumencie części, klikając obiekt prawym przyciskiem myszy w Obiekty bryłowe FM_solid_bodies.gif i wybierając opcję Wstaw do nowej części.. Następnie należy wstawić nowe części do złożenia gdzie możemy dodać inny sprzęt wspomagający, utworzyć wiązania, itd. Nowe części mają odniesienia zewnętrzne do oryginalnego modelu tak więc zmiany dokonane w części z formy są automatycznie odzwierciedlone w częściach oprzyrządowania w złożeniu.

Pasek narzędzi Narzędzia do form zawiera również dodatkowe narzędzia używane w procesie tworzenia formy, takie jak Skala tool_Scale_Features.gif i Przenieś ścianę Tool_Move_Face_Features.gif oraz narzędzia modelowania powierzchni, takie jak Powierzchnia planarna tool_Planar_Surface_Surfaces.gif i Połącz powierzchnie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif.
Temat Narzędzia do projektowania form – informacje ogólne zawiera więcej informacji na temat użycia różnych narzędzi do form.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Projektowanie form
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.