Edytowanie właściwości kamery

Aby poddać edycji właściwości kamery, należy:

W menedżerze wyświetlania DisplayManager, w folderze Kamera FM_Camera.gif, kliknąć kamerę FM_Camera.gif prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj kamerę.
Oprócz określania właściwości w menedżerze właściwości PropertyManager, możemy przeciągać kamerę, cel oraz pole widzenia w obszarze graficznym, w czasie gdy otwarty jest menedżer właściwości PropertyManager.
Kiedy nie jest otwarty menedżer właściwości PropertyManager, można modyfikować widoki z niezablokowanej kamery przy użyciu narzędzi Widok.