Głębia ostrości

Głębia ostrości jest dostępna w menedżerze właściwości PropertyManager Kamera tylko wtedy, gdy występuje dodatek PhotoView 360.

Camera_DOF_Focus_Planes.gif
Dokładna ostrość jest wyświetlana według płaszczyzny. Dwie jaśniejsze płaszczyzny po obydwu stronach płaszczyzny ostrości ukazują granice ostrości. Na zewnątrz od tych płaszczyzn obiekty stają się coraz bardziej nieostre.
Camera_DOF_Contours_Only.gif
Podczas renderowania tylko konturów, głębia ostrości jest wyświetlana w postaci konturów które tracą ostrość i stają się rozmyte.

Przykład różnic w głębi ostrości:

depth_of_field_indicator_none.gif Depth_of_Field_Indicator_Near.gif
Brak Blisko
Depth_of_Field_Indicator_Mid.gif Depth_of_Field_Indicator_Far.gif
Środkowy Daleko