Skrýt obsah

Používání textových polí v šabloně

Do šablony je možné přidat několik typů textových polí.

Textové pole šablony

Do šablony můžete vložit pole s přednastaveným textem. Při publikování se tento text zobrazí v dokumentu 3D PDF. Například:


Text se zobrazí při každém použití dané šablony. Uživatel šablony ani koncový uživatel nemůže text změnit.
Finální vzhled textové oblasti v dokumentu PDF

Textové pole

Do šablony můžete vložit textové pole, které si uživatel šablony bude moci upravit podle svého. Při publikování dokumentu 3D PDF zadá uživatel šablony text, který se ve finálním dokumentu PDF zobrazí. Například:
Zástupce textového pole v šabloně
Chcete-li upravit text v textovém poli, klepněte na položku Textová pole ve správci PropertyManager Publikovat do 3D PDF a zadejte požadovaný text do dialogového okna Vlastní text.
Finální vzhled textové oblasti v dokumentu PDF

Uživatel šablony může tento text při publikování upravit, koncový uživatel jej však upravovat nemůže.

Pole uživatelské vlastnosti

Do šablony můžete vložit textové pole, které odkazuje na uživatelskou vlastnost modelu. Při publikování dokumentu 3D PDF vybere uživatel šablony uživatelskou vlastnost, která se ve finálním dokumentu PDF zobrazí. Například:
Zástupce uživatelské vlastnosti v šabloně
Chcete-li upravit text uživatelské vlastnosti, klepněte na položku Pole uživatelské vlastnosti ve správci PropertyManager Publikovat do 3D PDF a nastavte uživatelskou vlastnost modelu v dialogovém okně Text uživatelské vlastnosti.
Finální vzhled oblasti uživatelské vlastnosti v dokumentu PDF

Uživatel šablony může při publikování vybrat požadovanou uživatelskou vlastnost, koncový uživatel ji však upravovat nemůže.

Pole formuláře PDF

Do šablony můžete vložit vyplňovací formulář, do kterého koncový uživatel po vygenerování dokumentu PDF vyplní různé údaje. Tuto možnost můžete využít například v případě, kdy bude dokument předán ke kontrole a budou k němu doplněny poznámky.

Pole formuláře v šabloně
Koncový uživatel doplní do dokumentu PDF text


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Používání textových polí v šabloně
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.