SOLIDWORKS SimulationXpress — Informacje ogólne

SOLIDWORKS SimulationXpress to łatwe w użyciu narzędzie wstępnej analizy naprężeń dla użytkowników oprogramowania SOLIDWORKS. SimulationXpress pomaga ograniczyć koszty i czas niezbędny do wprowadzenia produktu na rynek poprzez komputerowe badanie projektów zamiast drogich i czasochłonnych badań eksploatacyjnych.

Możemy na przykład chcieć zbadać skutki siły przyłożonej do baterii. SimulationXpress symuluje cykl projektowy i dostarcza wyników naprężeń. Ukazuje również krytyczne obszary i poziomy bezpieczeństwa w różnych obszarach baterii. W oparciu o te wyniki, możemy wzmocnić niebezpieczne obszary i usunąć materiał z obszarów zaprojektowanych ze zbyt dużą rezerwą.
Obszary krytyczne Zdeformowany kształt

SimulationXpress wykorzystuje tę samą technologię symulacji, jakiej używa program SOLIDWORKS Simulation do przeprowadzenia analizy naprężeń. Bardziej zaawansowane możliwości symulacji są dostępne w programach serii SOLIDWORKS Simulation. Interfejs kreatora SimulationXpress wykorzystuje elementy pełnego interfejsu Simulation do prowadzenia użytkownika przez etapy procesu określania umocowań, obciążeń, materiału, wykonywania symulacji oraz przeglądania wyników.

Dokładność wyników analizy uzależniona jest od umocowań, obciążeń i właściwości materiału. Aby wyniki były prawidłowe, określone właściwości materiału muszą dokładnie reprezentować materiał części, a umocowania i obciążenia muszą dokładnie odzwierciedlać warunki pracy części.

SimulationXpress obsługuje analizę pojedynczego obiektu bryłowego. Nie obsługuje ono złożeń, części wieloobiektowych oraz obiektów powierzchniowych.

Aby uzyskać lekcje o SimulationXpress, należy zapoznać się z tematem SimulationXpress w Samouczku online.

Analiza naprężeń

Analiza naprężeń lub analiza statyczna oblicza przemieszczenia, odkształcenia oraz naprężenia w części, w oparciu o materiał, umocowania oraz obciążenia. Materiał ulega zniszczeniu, gdy naprężenie osiąga pewien poziom. Różne materiały ulegają zniszczeniu przy różnych poziomach naprężeń. Do obliczenia naprężenia aplikacja SimulationXpress wykorzystuje liniową analizę statyczną opartą na metodzie elementów skończonych. Liniowa analiza statyczna przyjmuje kilka założeń w celu obliczenia naprężeń w części.