Interfejs użytkownika SimulationXpress

Kreator SimulationXpress prowadzi nas przez proces definiowania umocowań, obciążeń i właściwości materiału, analizy modelu oraz przeglądania wyników. Po ukończeniu danego kroku, informacje są zapisywane automatycznie, pojawiają się w drzewie badania SimulationXpress i pozostają dostępne po zamknięciu i ponownym uruchomieniu SimulationXpress bez zamykania dokumentu części. Aby zapisać dane symulacji, konieczne jest zapisanie dokumentu części.

Interfejs użytkownika - Informacje ogólne

Opcje

Ustawia domyślne jednostki analizy i określa folder do zapisywania wyników symulacji.

Umocowania

Zastosowuje umocowania do ścian obiektu.

Obciążenia

Zastosowuje siły, ciśnienia lub obydwa do ścian obiektu.

Materiał

Przypisuje właściwości materiału do części.

Uruchom

Używa domyślnych ustawień lub zmienionych ustawień dla symulacji.

Wyniki

Wyświetla wyniki symulacji na jeden z poniższych sposobów:

  • Pokazuje obszary krytyczne, gdzie współczynnik bezpieczeństwa jest mniejszy od określonej wartości.
  • Pokazuje rozkład naprężenia w modelu z lub bez adnotacji dla maksymalnych i minimalnych wartości naprężenia.
  • Pokazuje rozkład wypadkowego przemieszczenia w modelu z lub bez adnotacji dla maksymalnych i minimalnych wartości przemieszczenia.
  • Pokazuje zdeformowany kształt modelu.
  • Generuje raport.
  • Generuje pliki eDrawings ® dla wyników symulacji.
Wszystkie operacje symulacji pojawiają się w drzewie badania SimulationXpress.

Jeżeli wystąpi zmiana w geometrii, materiale, umocowaniach lub obciążeniach, pojawi się symbol obok folderu Wyniki w drzewie badania SimulationXpress. Aby dokonać ponownej analizy modelu i obliczyć nowe wyniki, należy kliknąć przycisk Uruchom ponownie badanie.

Optymalizuj

Optymalizuje wymiary modelu w oparciu o określone kryterium i powiązanie.

PORADY

  • Należy kliknąć Zacznij od nowa w kreatorze SimulationXpress, aby usunąć istniejące dane i wyniki symulacji oraz rozpocząć nową sesję.
  • Znak zaznaczenia na danym kroku w kreatorze SimulationXpress oznacza, że ten krok został zdefiniowany.
  • Aby przeglądać lub modyfikować informacje, należy kliknąć dany krok w kreatorze SimulationXpress lub klikać Wstecz, aż do wyświetlenia tych informacji. Można również użyć drzewa badania SimulationXpress.