Wprowadzenie

Podstawowe funkcje – informacje ogólne

DriveWorksXpress można użyć do skonfigurowania projektu w celu wygenerowania nowych modeli i rysunków.

Konfigurowanie projektu

 • Wybieranie parametrów zależnych lub przeznaczonych do zmiany
 • Tworzenie prostego formularza do wprowadzania wartości
 • Określanie reguł stosowanych w modelu opartym na wartościach wejściowych
 • Tworzenie skutecznych reguł

Tworzenie modeli z projektu

 • Wypełnianie formularza do generowania nowych modeli i rysunków
 • Generowanie nowych modeli i rysunków

Uruchamianie DriveWorksXpress

Aby uruchomić DriveWorksXpress, należy:

 1. Uruchomić SolidWorks.
 2. Kliknąć Narzędzia > Produkty Xpress > DriveWorksXpress .
Strona Witamy w okienku zadań DriveWorksXpress pozwala na:
 • Utworzyć lub zmienić bazę danych DriveWorksXpress.
 • Dodawanie nowych projektów lub edytowanie istniejących.
 • Uruchamianie nowego projektu w celu wygenerowania różnych wersji modelu.

Dodawanie i edytowanie modeli

Aby dodać lub edytować modele, należy:

 1. W okienku zadań DriveWorksXpress kliknąć przycisk Dodaj/edytuj projekty .
 2. Kliknąć jedną z poniższych opcji:
  • Przeglądaj . Otwiera okno dialogowe Otwórz, w którym można wybrać model.
  • Użyj otwartego modelu . Używa modelu w obszarze graficznym.
  • Edycja. Wyświetla modele już obecne w DriveWorksXpress.
 3. Określić modele przy użyciu kart Określone modele i Określona struktura złożenia .
 4. Przy użyciu kart wybrać dane używane w elementach sterujących:
  • Wymiary i operacje
  • Dostosowane właściwości
  • Rysunek i konfiguracje

Zapisywanie informacji

DriveWorksXpress zapisuje wszystkie informacje dotyczące projektu w bazie danych (pliku .mdb).

Po pierwszym uruchomieniu DriveWorksXpress jest tworzona baza danych o nazwie driveworksxpress.mdb. Można używać domyślnej bazy danych lub utworzyć nowe bazy danych dla własnych projektów. Ścieżka do folderu oraz nazwa pliku aktywnej bazy danych są wyświetlone na stronie Witamy.

Aby utworzyć lub zmienić bazę danych, należy:

 1. W okienku zadań DriveWorksXpress, na stronie Witamy , kliknąć Utwórz/zmień bazę danych .
 2. Wybrać bazę danych w otwartym oknie dialogowym:
  • Przejść do lokalizacji, w której znajduje się nowa baza danych, wpisać nazwę w polu Nazwa pliku i kliknąć Otwórz.
  • Wyszukać i wybrać istniejący plik .mdb, a następnie kliknąć Otwórz.