Praca z formularzami

Tworzenie formularzy

Tworzenie dostosowanego formularza w celu skonfigurowania wymagań dla nowych wersji modelu.

Aby utworzyć formularz, należy:

 1. Wybrać model skonfigurowany dla programu DriveWorksXpress.
 2. W okienku zadań DriveWorksXpress kliknąć Formularz .
 3. Kliknąć Dodaj .
 4. Wprowadzić Nazwę danego sterowania, na przykład Kreślił.
  Po zakończeniu wprowadzania etykieta narzędzia zniknie a tło panelu nazwy zmieni kolor na biały.
 5. Wybrać Typ i wprowadzić wymagane parametry:
  • Pole tekstowe
  • Numeryczne pole tekstowe: Wprowadzić Wartość minimalną i Wartość maksymalną.
  • Lista rozwijana: Wprowadzić Opcje oddzielone znakami końca wiersza.
  • Przycisk pokrętła: Wprowadzić Wartość minimalną, Wartość maksymalną i Przyrost.
  • Pole wyboru
 6. Zaznaczyć pole Wymagane, jeśli w celu uzupełnienia formularza trzeba wprowadzić wartość. (Przyciski pokrętła i pola wyboru są domyślnie wymagane).
 7. Kliknąć Utwórz i powtórzyć kroki od 3 do 6 w odniesieniu do wszystkich pozostałych elementów sterujących.
 8. Kliknąć Test , aby przetestować formularz.

Modyfikowanie formularzy

Aby zmodyfikować formularz, należy:

 1. Wybrać element formularza.
 2. Kliknąć Edytuj lub Usuń .
 3. Aby zmienić kolejność elementów formularza, kliknąć lub .

Testowanie formularzy

Aby przetestować formularz, należy wykonać następujące czynności:

 1. W okienku zadań DriveWorksXpress kliknąć okienko Formularz .
 2. Dodać pozycje do formularza.
 3. Kliknąć Test .
 4. Wprowadzić wartości do formularza.
  Etykieta narzędzia oraz podświetlone tło oznaczają pola wymagane.

  Po wprowadzeniu prawidłowej wartości kolor tła zmieni się na biały.

 5. Po zakończeniu testowania kliknąć Projekt w celu utworzenia reguł.

Ustawianie wartości domyślnych dla formularza

W celu ustawienia wartości domyślnych dla formularza:

 1. Kliknąć Test .
 2. Wprowadzić wartości.
 3. Kliknąć Ustaw domyślne.