Dostępność

Kolory i czcionki w interfejsie użytkownika SOLIDWORKS sprawiają, że program SOLIDWORKS jest bardziej dostępny dla osób mających kłopoty z rozróżnianiem kolorów.

Ikony w menedżerze właściwości PropertyManager używają koloru niebieskiego do oznaczenia elementów, które należy wybrać na ekranie: ścian, krawędzi i tak dalej. Dodanie koloru niebieskiego do ikon zapewnia ostry kontrast, tak że wielu użytkowników SOLIDWORKS mających kłopoty z rozróżnianiem kolorów może odróżnić jedną ikonę od innej.

Czcionkę używaną w interfejsie użytkownika SOLIDWORKS wybrano ze względu na maksymalną czytelność. Włączyć ClearType®, technologię oprogramowania opracowaną przez firmę Microsoft®, aby tekst na ekranie był łatwiejszy do odczytania.

Włączanie funkcji ClearType

Aby włączyć funkcję ClearType, należy:

  1. W menu Windows Start, kliknąć Panel sterowania.
  2. Kliknąć Wygląd i personalizacja.
  3. Kliknąć Wyświetlanie i po lewej stronie kliknąć Dostosuj tekst ClearType.
  4. Wybrać Włącz funkcję ClearType, kliknąć Dalej i dokończyć działanie kreatora.
Tekst na ekranie wykorzystuje nowe, bardziej czytelne czcionki SOLIDWORKS.