Złożenia

Można zbudować skomplikowane złożenia składające się z wielu komponentów, które mogą być częściami lub innymi złożeniami zwanymi podzespołami.

Wszystkie projekty wielkoskalowe używają skomplikowanych złożeń. Może zajść potrzeba uproszczenia skomplikowanych złożeń w celu poprawienia wydajności, włącznie z tworzeniem uproszczonych konfiguracji złożeń.

Tryb dużego złożenia oferuje opcje systemowe, które poprawiają wydajność złożeń. Można go włączyć w dowolnej chwili lub można ustawić jego włączanie po osiągnięciu przez złożenie określonego limitu. Można go dostosowywać i łączyć z innymi metodami upraszczania, takimi jak przełączanie widoczności lub zmienianie stanu wygaszenia.

Przeglądanie dużego projektu pozwala na szybkie otwieranie bardzo dużych złożeń przy zachowaniu możliwości przydatnych przy wykonywaniu projektowego przeglądania złożeń.

Gdy chcemy pracować na niewielkim podzbiorze komponentów w dużym złożeniu, można poprawić wydajność złożenia poprzez użycie funkcji Wybiórcze otwieranie, aby otworzyć uproszczoną reprezentację złożenia. Należy określić, które komponenty mają być załadowane. Pozostałe komponenty nie są ładowane i nie są widoczne, lecz skutki ich wiązań pozostają zachowane.