Stany wyświetlania vs konfiguracje w złożeniach

Można użyć stanów wyświetlania, aby pokazać komponenty inaczej w obrębie modelu. Komponenty są takie same z jednego stanu wyświetlania do drugiego. Zmianie ulega jedynie sposób wyświetlania komponentów. Można na przykład utworzyć stany wyświetlania, aby:

 • Ukryć niektóre komponenty na czas pracy z innymi komponentami.
 • Wyświetlać kilka skojarzonych komponentów w tym samym kolorze.
 • Pokazać model w różnych etapach złożenia np. dla celów prezentacji.

Użyć konfiguracji,aby utworzyć różne wersje modelu. Komponenty są inne w każdej konfiguracji. Można utworzyć na przykład:

 • Jedną konfigurację używającą komponentów metalowych i inną używającą komponentów z tworzywa sztucznego.
 • Wiele konfiguracji używających różnych rozmiarów podobnych komponentów.
 • Konfiguracje z komponentami złożenia w różnych pozycjach.
 • Uproszczoną konfigurację modelu do użycia w analizie.
 • W dużych złożeniach, jedną konfigurację z komponentami w pełnej pamięci i druga z komponentami odciążonymi.

Przechodzenie z jednej konfiguracji do drugiej może pogorszyć wydajność, szczególnie w dużych złożeniach, ponieważ oprogramowanie ładuje inny model. Przechodzenie z jednego stanu wyświetlania do drugiego może być szybsze, ponieważ dane modelu są już załadowane.

Przykłady: Stany wyświetlania

Pracujesz nad następującym złożeniem. Podczas edycji różnych obszarów modelu, chcemy ukryć niepotrzebne komponenty i pokazać skojarzone komponenty na różne sposoby, aby ułatwić przeglądanie edytowanego obszaru. Używamy jednej konfiguracji modelu, ale wyświetlamy komponenty inaczej w każdym stanie wyświetlania. Można szybko przejść z jednego stanu wyświetlania do drugiego podczas edycji różnych obszarów modelu.


Stan wyświetlania: Całe złożenie
Pokazuje cały model.
Stan wyświetlania: Wspornik silnika
Ukrywa niektóre komponenty a inne czyni przezroczystymi lub ULU (Ukryte linie usunięte), aby ułatwić edytowanie wspornika silnika.
Stan wyświetlania: Płyta przesuwna
Ukrywa różne komponenty a inne czyni przezroczystymi, aby ułatwić edytowanie płyty przesuwnej.

Przykłady: Konfiguracje

Dla następującego złożenia nasza firma sprzedaje trzy wersje:

 • Z dużym silnikiem
 • Z małym silnikiem
 • Bez silnika

Można utworzyć trzy konfiguracje modelu, aby odzwierciedlić różne elementy w każdej wersji. Lista materiałów dla każdej konfiguracji jest inna.


Konfiguracja: Duży silnik
Konfiguracja: Mały silnik
Używa mniejszego komponentu silnika oraz skojarzonych elementów.
Konfiguracja: Brak silnika
Silnik oraz skojarzone elementy są wygaszone.