Obszar graficzny

Zostanie wyświetlony obszar graficzny, w którym można manipulować częściami, złożeniami i rysunkami.