Ustawienia Lepki

Ustawienia niektórych opcji zostają zachowane pomiędzy sesjami oraz wersjami SOLIDWORKS, aż do ich kolejnej zmiany.

Ustawienia niektórych opcji zostają zachowane po kliknięciu OK lub po zaakceptowaniu opcji menedżera właściwości PropertyManager.

Następujące opcje są zachowywane pomiędzy sesjami i wersjami SOLIDWORKS:

Menedżer właściwości PropertyManager Połącz powierzchnie Po kliknięciu Kontrola przerwy i wpisaniu dostosowanej wartości e oknie dialogowym Kontrola przerwy, pole wyboru Kontrola przerwy wprowadzona wartość zostaną zachowane.
Menedżer właściwości PropertyManager Odgięcie krawędzi Nowe ustawienia w części Długość odgięcia i w części Pozycja odgięcia oraz wprowadzone wartości zostaną zachowane.
Menedżer właściwości PropertyManager Specyfikacja otworu (Kreator otworów) Ustawienia w części Status końca i wprowadzona wartość Głębokość zostaną zachowane.