Menedżer konfiguracji ConfigurationManager

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager służy do tworzenia, wybierania i przeglądania wielu konfiguracji części i złożeń w dokumencie.

Możliwe jest podzielenie menedżera konfiguracji i wyświetlenie dwóch wystąpień ConfigurationManager albo połączenie menedżera konfiguracji ConfigurationManager z drzewem operacji FeatureManager, menedżerem właściwości PropertyManager lub aplikacją innej firmy, która używa tego panelu.

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager zawiera część kontrolującą stany wyświetlania.

Aby uaktywnić menedżer konfiguracji ConfigurationManager, należy:

 • Kliknąć kartę menedżera konfiguracji ConfigurationManager na górze panelu menedżera.

Każda konfiguracja jest wyszczególniona na liście oddzielnie.

Ikony w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager określają jak utworzona została konfiguracja:

Ręcznie.
Z użyciem tabeli konfiguracji.
Ręcznie i ma rozstrzelony stan lub wyprowadzoną konfigurację.
Z użyciem tabeli konfiguracji i ma rozstrzelony stan lub wyprowadzoną konfigurację.

Dodatkowe ikony wskazują stan każdej pozycji danych konfiguracji. Na przykład:

Zestaw danych dla konfiguracji jest pełny i aktualny.
Pełen zestaw danych dotyczących konfiguracji zostanie wygenerowany przy kolejnym zapisywaniu dokumentu.

inne ikony, które czasem pojawiają się w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, obejmują:

Tabela konfiguracji Pojawia się kiedy model zawiera tabelę konfiguracji. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby edytować, zapisać lub usunąć tabelę konfiguracji.
Menedżer właściwości PropertyManager Wyświetlany podczas definiowania dostosowanych właściwości w oknie dialogowym Configuration Publisher. Te menedżery właściwości PropertyManager umożliwiają wybranie konfiguracji części podczas jej umieszczania w złożeniu. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby modyfikować menedżera właściwości PropertyManager.

Wyświetlanie podglądów konfiguracji

W menedżerze właściwości PropertyManager można wyświetlić podglądy konfiguracji części lub złożenia. Nie trzeba otwierać danej konfiguracji, aby ją zobaczyć, co oszczędza czas w przypadku skomplikowanych części i złożeń.

Aby wyświetlić podgląd konfiguracji w menedżerze właściwości PropertyManager, należy:

 1. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy konfigurację, której podgląd chcemy obejrzeć, i wybrać Pokaż podgląd.
  Podgląd konfiguracji pojawi się w menedżerze właściwości PropertyManager.
  Jeśli podgląd nie pojawi się, należy otworzyć każdą konfigurację i zapisać dokument w każdej z konfiguracji. Gdy następnym razem wybierzemy Pokaż podgląd, podgląd zostanie wyświetlony.
 2. Aby ukryć podgląd, należy kliknąć w obszarze graficznym.

Dostosowywanie kolejności sortowania konfiguracji

Można określić kolejność, w jakiej konfiguracje są wyszczególniane w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager.

Aby dostosować kolejność sortowania konfiguracji:

 1. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy konfigurację najwyższego poziomu i kliknąć Kolejność w drzewie.
 2. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
  Opcja Opis
  Numeryczne Sortuje wg rosnącej wartości alfanumerycznej lub numerycznej.
  Literalny Sortuje według kolejności alfabetycznej.
  Ręcznie (przeciągnij i upuść) Pozwala przeciągać konfiguracje w drzewie konfiguracji. Podczas przeciągania w górę lub w dół drzewa każda konfiguracja, nad którą przeciągasz wskaźnik, jest podświetlana. Konfiguracja, którą przenosisz, zostanie upuszczona bezpośrednio poniżej podświetlonego elementu, gdy zwolnisz wskaźnik.
  Na podstawie historii Sortuje według daty utworzenia konfiguracji, od pierwszej utworzonej na górze listy do ostatnio utworzonej na dole.