Menedżer właściwości PropertyManager - Informacje ogólne

Menedżer właściwości PropertyManager umożliwia ustawienie właściwości oraz innych opcji dla wielu poleceń oprogramowania SOLIDWORKS.

Menedżer właściwości PropertyManager pojawia się na karcie PropertyManager w panelu po lewej stronie obszaru graficznego. Zostaje on otwarty przy wybraniu elementów lub poleceń zdefiniowanych w menedżerze właściwości PropertyManager. Można ustawić czy otwiera się on w innych przypadkach w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Ogólne .Pasek tytułu Ikona operacji i nazwa operacji (na przykład Dodanie_wyciągnięcie1) (tylko do odczytu).
Przyciski
OK Akceptuje wybory, wykonuje polecenia i zamyka menedżera właściwości PropertyManager.
cancel.png Anuluj Ignoruje wszelkie dokonane wybory i zamyka menedżera właściwości PropertyManager.
Szczegółowy podgląd Wyświetla podgląd operacji.
Pomoc Otwiera odpowiedni temat pomocy.
Zachowaj jako widoczne Zachowuje otwartego menedżera właściwości PropertyManager.
Menedżery właściwości PropertyManager z kreatorami
back.png Tył Przywraca do poprzedniego kroku.
Dalej  Przechodzi do następnego kroku.
Cofnij Cofa poprzednio wykonane polecenie.
Wiadomość

Pole tekstowe skierowujące użytkownika do następnego kroku często wyświetlające różne sposoby wykonania następnego kroku.

Pola grupy Zbiór skojarzonych przycisków, list i pól wyboru z grupowym tytułem (na przykład Kierunek 1), które mogą być rozwinięte lub zwinięte .
Pola wyboru Możemy akceptować wybory w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. Kiedy pola są aktywne mają one kolor różowy. Kiedy wybierzemy element w polu wyboru, jest on podświetlony w obszarze graficznym. Aby usunąć pozycje wyboru z pola, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń (dla jednego elementu) lub Wyczyść wybór (dla wszystkich elementów).

Po dokonaniu wyboru pole zostanie rozwinięte. Przeciągając uchwyt lub dolną krawędź pola, można je wydłużyć bądź skrócić. Aby przywrócić pełny rozmiar pola, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Autodopasowanie rozmiaru lub kliknąć dwukrotnie uchwyt albo dolną krawędź pola.

W przypadku, gdy kolejne wybrane pozycje są dodawane za pomocą menedżera właściwości PropertyManager z widokiem dwóch pól list, można zmienić rozmiar pola bez utraty aktywności pola. Jeżeli na przykład kolejne wybrane pozycje są dodawane do pierwszego pola, które przybiera większe rozmiary, można zmniejszyć nieaktywne pole, aby zapewnić więcej miejsca na pierwsze, i kontynuować dodawanie do niego pozycji bez potrzeby jego ponownego aktywowania.

Obsługa menedżerów właściwości PropertyManager za pomocą klawiatury

W menedżerach właściwości PropertyManager można:
  • Uzyskiwać dostęp do każdego elementu sterującego w menedżerze właściwości PropertyManager, naciskając klawisz Tab w celu przechodzenia od jednego elementu do drugiego.
  • Rozwijać i zwijać pola grup, zaznaczać i usuwać zaznaczenie pól wyboru oraz wybierać przyciski opcji, używając skrótów klawiaturowych.

    Na przykład można używać spacji do zmiany stanu pól wyboru i wywoływania przycisków poleceń.

    Klawiszy strzałek można używać do przechodzenia między grupami przycisków opcji i wybierania przycisku opcji.

Wysuwane drzewo operacji FeatureManager

Należy kliknąć pasek tytułowy menedżera właściwości PropertyManager, aby wyświetlać wysuwane drzewo operacji FeatureManager w obszarze graficznym.

Pionowo i poziomo

Gdy tworzymy nowe dokumenty, menedżer właściwości PropertyManager jest otwierany w optymalnej szerokości. Można przeciągać rozdzielacz pomiędzy menedżerem właściwości PropertyManager a obszarem graficznym w jedną lub drugą stronę, aby zmienić jego szerokość. Jest on przyciągany do pozycji w optymalnej szerokości dla wyświetlania menedżera właściwości PropertyManager.

Pasek podziałowy pozwala na podzielenie lewego panelu, aby wyświetlać dowolną kombinację menedżera właściwości PropertyManager, drzewa operacji FeatureManager, menedżera konfiguracji ConfigurationManager oraz kart dodatków. Kiedy wskaźnik zmieni się na , należy przeciągnąć poziomy pasek podziałowy w dół. Aby powrócić do pojedynczego panelu, należy dwukrotnie kliknąć pasek podziałowy lub przeciągnąć go do góry panelu.

Ruchomy i zadokowany menedżer właściwości PropertyManager

Aby pozwolić na ruch menedżera właściwości PropertyManager, należy przeciągnąć pasek tytułowy z zadokowanej pozycji. Kiedy jest on nieruchomy, można przeciągnąć menedżera właściwości PropertyManager gdziekolwiek na lub poza okno SOLIDWORKS.

Aby zadokować ruchome okno menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Podczas przeciągania menedżera właściwości PropertyManager w oknie SOLIDWORKS, przenieść wskaźnik ponad ikonę dokowania:
Dokowanie po lewej stronie na górze jako karta
Dokowanie po lewej stronie na górze w obszarze graficznym
Dokowanie po lewej stronie na dole
Dokowanie po prawej stronie na dole
Dwukrotnie kliknąć pasek tytułowy ruchomego okna menedżera właściwości PropertyManager, aby powrócić do ostatniej pozycji dokowania.