Tworzenie badania projektu

Do tworzenia badań oceny i badań optymalizacji wykorzystywany jest podobny tok prac.

Wymagania wstępne
 • Jeżeli planowane jest wykorzystywanie sensorów danych symulacji, konieczne jest utworzenie co najmniej jednego początkowego badania symulacji przed utworzeniem badania projektu. (Niedostępne w SOLIDWORKS Standard oraz SOLIDWORKS Professional.)
 • Można również zdefiniować:
  • Parametry do użycia jako zmienne. Kliknąć Wstaw > Badanie projektu > Parametry .
  • Sensory do użycia jako powiązania i cele. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Sensory i wybrać Dodaj sensor.
  Można również zdefiniować parametry i sensory w trakcie badania, na karcie Badanie projektu.

Aby utworzyć badanie projektu, należy:

 1. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Badanie projektu (pasek narzędzi Narzędzia)
  • Kliknąć Wstaw > Badanie projektu > Dodaj.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy isntiejącą kartę Badanie projektu i kliknąć Utwórz nowe badanie projektu.
  Na dole obszaru graficznego pojawi się karta Badanie projektu.

 2. Aby ustawić takie właściwości, jak jakość badania i folder wyników, należy kliknąć Opcje badania projektu .
 3. Zdefiniować zmienne przy użyciu parametrów.
 4. Zdefiniować powiązania wykorzystując sensory.
 5. Dla badań optymalizacji należy zdefiniować cele wykorzystując sensory.
 6. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Dla badań oceny usunąć zaznaczenie opcji Optymalizacja.
  • Dla badań optymalizacji wybrać opcję Optymalizacja.
 7. Kliknąć Uruchom.
  Wyniki badania pojawiają się na karcie Widok wyników.
  Wybrać scenariusz lub iterację na karcie Widok wyników. W obszarze graficznym nastąpi aktualizacja modelu o wartości dla tego scenariusza lub iteracji.
 8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i grafy i kliknąć jedną z poniższych opcji:

  Oczyść wyniki

  Usuwa wyniki, lecz zachowuje definicję badania.

  Zdefiniuj graf historii projektu

  Wykreśla dwuwymiarowy graf zmiennej projektowej, celu lub powiązania względem numeru scenariusza, jeśli zdefiniowano tylko zmienne dyskretne.

  Zdefiniuj graf lokalnego trendu

  Wykreśla dwuwymiarowy graf celu lub powiązania względem numeru zmiennej projektowej. Wykres ten nie jest dostępny w przypadku użycia opcji Wysoka jakość dla jakości badania i zdefiniowania tylko zmiennych dyskretnych.