Dodatki

Można załadować kompatybilne aplikacje do oprogramowania SOLIDWORKS dla bieżącej sesji lub przy następnym uruchomieniu oprogramowania albo użyć obu tych opcji. Aplikacje dodatkowe muszą być zainstalowane na tym samym komputerze.

Można załadować dodatki SOLIDWORKS z karty Dodatki SOLIDWORKS menedżera poleceń CommandManager. Ładuje dodatek tylko dla bieżącej sesji.

Aby użyć innej aplikacji wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS, należy:

  1. Kliknąć Narzędzia > Dodatki.
  2. Wybrać lub wyczyścić aplikacje pod Aktywne dodatki lub pod Start.
    Zaznaczenie pola wyboru pod Aktywne dodatki ładuje aplikację dla bieżącej sesji. Zaznaczenie pola wyboru pod Start ładuje wybraną aplikację dla każdej sesji.
  3. Kliknąć OK.
    Większość aplikacji dodatków dostarcza dodatkowe elementy interfejsu użytkownika takie jak karty menedżera poleceń CommandManager, karty Panelu menedżera, menu i paski narzędzi.