Paski narzędzi dodatków

Jeżeli nastąpi włączenie aplikacji dodatków w SOLIDWORKS, można również wyświetlać skojarzone z nimi paski narzędzi.

Aby wyświetlić paski narzędzi dodatków, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obramowaniu okna i zaznaczyć lub odznaczyć nazwę paska narzędzi.
  • Kliknąć Narzędzia > Dostosuj. Na karcie Paski narzędzi wybrać paski narzędzi, które mają być wyświetlane.
Paski narzędzi dla dodatków są dostępne jeżeli zainstalowano te produkty i dodano je do SOLIDWORKS.

Można wyświetlić następujące paski narzędzi dodatków:

SOLIDWORKS Simulation ScanTo3D
Narzędzia renderowania CircuitWorks
Design Checker FeatureWorks
PhotoView 360 SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Routing SOLIDWORKS Utilities
TolAnalyst SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Plastics SOLIDWORKS Inspection
SOLIDWORKS Toolbox