Menedżer poleceń CommandManager

Menedżer poleceń CommandManager jest kontekstowym paskiem narzędzi aktualizowanym dynamicznie w oparciu o pasek narzędzi, do którego chcemy uzyskać dostęp. Domyślnie posiada on osadzone w sobie paski narzędzi, w oparciu o typ dokumentu.

Po kliknięciu karty poniżej menedżera poleceń CommandManager jest on aktualizowany tak, aby był wyświetlany dany pasek narzędzi. Na przykład jeżeli klikniemy kartę Szkice, pojawi się pasek narzędzi Szkic.

Menedżera poleceń CommandManager należy używać, aby uzyskać dostęp do przycisków paska narzędzi w centralnym miejscu i zaoszczędzić miejsce na obszar graficzny.

Aby przełączać opisy i rozmiar przycisków, należy kliknąć w menedżerze poleceń CommandManager i wybrać lub wyczyścić Użyj dużych przycisków z tekstem. Opcja ta jest również dostępna w Narzędzia > Dostosuj na karcie Paski narzędzi.

Aby przewijać karty menedżera konfiguracji ConfigurationManager, należy użyć klawiszy Ctrl+Page Up oraz Ctrl+Page Down.

Uzyskiwanie dostępu do menedżera poleceń CommandManager

Domyślnie menedżer poleceń CommandManager jest włączony, gdy dokument jest otwarty. Jeżeli nie zostanie on wyświetlony, można go ponownie włączyć z poziomu okna dialogowego Dostosuj.

Aby uzyskać dostęp do menedżera poleceń CommandManager, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj.
 2. Na karcie Paski narzędzi wybrać Włącz menedżera poleceń CommandManager.
 3. Kliknąć OK.
Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy obramowanie okna i wybrać Menedżer poleceń CommandManager.

Używanie menedżera poleceń CommandManager

Aby użyć menedżera poleceń CommandManager, należy:

Kliknąć kartę poniżej menedżera poleceń CommandManager.
Wyświetlony zostanie pasek narzędzi skojarzony z klikniętą kartą.

Zezwalanie na ruch menedżera poleceń CommandManager

Aby zezwolić na ruch menedżera poleceń CommandManager, należy:

Przeciągnąć menedżera poleceń CommandManager za jego kartę.
Stanie się on oddzielnym ruchomym oknem.

Kiedy jest on nieruchomy, można przeciągnąć menedżera poleceń CommandManager gdziekolwiek w lub poza oknem SOLIDWORKS.

Dokowanie menedżera poleceń CommandManager

Aby zadokować ruchomego menedżera poleceń CommandManager, należy:

Aby zadokować menedżera poleceń CommandManager kiedy jest on ruchomy, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
 • Podczas przeciągania menedżera poleceń CommandManager w oknie SOLIDWORKS przenieść wskaźnik ponad ikonę dokowania:
  Dokowanie powyżej
  Dokowanie po lewej stronie
  Dokowanie po prawej stronie
 • Dwukrotnie kliknąć ruchomego menedżera poleceń CommandManager, aby powrócić do ostatniej pozycji dokowania.

Dodawanie karty Dostosowane do menedżera poleceń CommandManager

Aby dodać dostosowaną kartę do menedżera poleceń CommandManager, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę menedżer poleceń CommandManager i wybrać Dostosuj menedżera poleceń CommandManager.
 2. W menedżerze poleceń CommandManager kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Nowa karta, która znajduje się na prawo od bieżących kart, i wybrać polecenie Zmień nazwę karty.
 3. Wpisać nową nazwę dla karty.
 4. Kliknąć OK.

Dodawanie przycisków narzędzi menedżera poleceń CommandManager

Aby dodać przyciski narzędzi menedżera poleceń CommandManager, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę menedżera poleceń CommandManager i kliknąć Dostosuj menedżera poleceń CommandManager.
 2. W oknie dialogowym Dostosuj, na karcie Polecenia, wybrać kategorię, która zawiera przyciski narzędzi do dodania.
  Można połączyć przyciski narzędzi z wielu kategorii na jednej dostosowanej karcie menedżera poleceń CommandManager.
 3. Przeciągnąć przyciski na kartę menedżera poleceń CommandManager.
 4. Kliknąć OK.

Zmienianie etykiet przycisków narzędzi

Aby zmienić etykiety przycisków narzędzi, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę menedżera poleceń CommandManager i kliknąć Dostosuj menedżera poleceń CommandManager, aby otworzyć okno dialogowe Dostosuj.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk narzędzia w menedżerze poleceń CommandManager i wybrać jedną z następujących opcji:
  • Pokaż tekst pokazuje nazwę narzędzia.
  • Tekst poniżej umieszcza tekst poniżej przycisku. Należy wyczyścić, aby umieścić tekst obok przycisku.
  • Rozpocznij grupę grupuje skojarzone przyciski.
  • Usuń usuwa przycisk.

Wyświetlanie lub ukrywanie kart menedżera poleceń CommandManager

Aby wyświetlić lub ukryć karty, należy:

Z otwartym oknem dialogowym Dostosuj menedżera poleceń CommandManager:
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kartę menedżera poleceń CommandManager.
 2. Wybrać karty, które chcemy wyświetlać; wyczyścić karty, które chcemy ukryć.

Aktywacja dodatków SOLIDWORKS

Karta Dodatki SOLIDWORKS pozwala na załadowanie dodatkowych funkcji, które są dostępne, jeżeli zainstalowano program SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS Premium.

Aby aktywować dodatki SOLIDWORKS, należy:

 1. Kliknąć kartę Dodatki SOLIDWORKS w menedżerze poleceń CommandManager.
 2. Wybrać dodatki do załadowania lub zwolnienia.
  Dodatkowe funkcje pojawiają się w różnych miejscach w interfejsie użytkownika produktu. Karta Dodatki SOLIDWORKS zawiera niektóre polecenia dla dodatków ScanTo3D i Toolbox.
  Aby ustawić dodatek do załadowania przy otwieraniu oprogramowania SOLIDWORKS, należy użyć okna dialogowego Dodatki.