Zmienianie tła

Można regulować jasność tła interfejsu oprogramowania SOLIDWORKS.

Ustawienie jasności tła ma wpływ na interfejs użytkownika w otoczeniu obszaru graficznego, ale nie zmienia obszaru graficznego.

Aby zmienić tło:

 1. Kliknąć Opcje .
 2. Wybrać Opcje systemu > Kolory.
 3. W pozycji Tło wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Jasny (domyślny)
  • Średnio jasne
  • Średni
  • Ciemny
  Kolor tekstu na ekranie dostosowuje się automatycznie pod kątem widoczności na nowym tle.

  Opcjonalnie można wybrać konkretny kolor dla tekstu w drzewie operacji FeatureManager lub wysuwanym drzewie operacji FeatureManager, wybierając i edytując tekst drzewa operacji FeatureManager lub tekst wysuwanego drzewa operacji FeatureManager w części Ustawienia schematu kolorów.

 4. Kliknąć OK.