Przykład: Konflikty pomiędzy wiązaniami a operacjami w kontekście

Konflikty wiązań występują kiedy utworzymy relacje szkicu w kontekście a następnie utworzymy wiązania odległości używając komponentów i elementów używających relacji szkicu.

Konflikt pojawia się ponieważ wiązanie odległości próbuje rozłączyć ściany podczas gdy relacje szkicu w kontekście próbują je złączyć. Konflikty te powodują problemy takie jak spowolniona przebudowa, "rosnące" części, "chodzący" początek układu współrzędnych i nieprawidłowe widoki rysunku.
Takie sprzeczności występują tylko jeżeli wiązanie jest sprzeczne z istniejącą relacją w kontekście. Można utworzyć części w kontekście złożenia bez odniesień do innych geometrii. Takie typy części nie powodują sprzeczności jeżeli usunięte zostanie wiązanie ustalone.

Przykład

 1. Szary blok jest unieruchomiony w złożeniu.
 2. Wstawić nową część i naszkicować prostokąt.
 3. Utworzyć współliniową relację w kontekście pomiędzy linią szkicu a krawędzią nieruchomego szarego bloku.
 4. Wyciągnąć szkic, a następnie przypisać wiązanie odległości (na przykład 80 mm) pomiędzy dwoma pokazanymi ścianami.
  Oprogramowanie najpierw zastosowuje wiązanie odległości rozłączające dwa komponenty.

  Następnie oprogramowanie przebudowuje komponenty, a współliniowa relacja w kontekście przeciąga krawędź niebieskiego bloku z powrotem do krawędzi szarego bloku. Powoduje to że blok "rośnie".

  Przy następnym uaktualnieniu wiązania, niebieski blok jest odsuwany dalej a potem krawędź jest przyciągnięta do szarego bloku ponownie zwiększając rozmiar niebieskiego bloku.

  Przy każdym przebudowaniu złożenia niebieski blok będzie się powiększał.

  MateXpert Wiązań wyświetla odległość wiązania jako niespełnioną. Folder Wiązania wyświetla symbol czerwonego błędu fm_whats_wrong_x.png, a w oknie dialogowym Informacje o błędach jest wytłumaczony konflikt: rzeczywista odległość wynosi 0 (według relacji szkicu w kontekście), żądana odległość wynosi 80 (według wiązania odległości).