Logowanie do SOLIDWORKS

W oprogramowaniu SOLIDWORKS jest używana funkcja logowania. Należy używać tego samego identyfikatora SOLIDWORKS, który służy do uzyskiwania dostępu do portalu klienta Customer Portal, MySolidWorks oraz forów SOLIDWORKS.

Można używać okna dialogowego Logowanie, ale można też nadal uruchamiać SOLIDWORKS jak dotąd.

Korzyści związane z logowaniem z użyciem identyfikatora SOLIDWORKS są następujące:
 • Klikanie hiperłączy do treści internetowych w oprogramowaniu SOLIDWORKS powoduje automatyczne logowanie do stron internetowych SOLIDWORKS, takich jak:
  MySolidWorks
  Forum SOLIDWORKS
  Portal klienta
  Uzyskaj pomoc techniczną
 • Po zalogowaniu się można automatycznie zsynchronizować ustawienia systemu na wielu komputerach. Aby zsynchronizować ustawienia, kliknąć Narzędzia > Opcje > Synchronizuj ustawienia.

  Po zalogowaniu będą domyślnie synchronizowane dostosowania i opcje systemowe (bez lokalizacji plików).

  Można zsynchronizować następujące ustawienia:
  • Lokalizacje plików wymienione w menu Narzędzia > Opcje oraz Toolbox/Kreator otworów.
  • Dostosowania, w tym układy pasków narzędzi, dostosowania menu, gesty myszy oraz skróty klawiaturowe.

Aby zalogować się do oprogramowania SOLIDWORKS:

 1. Na pasku tytułu SOLIDWORKS kliknąć ikonę Logowanie .
 2. W polu Adres e-mail wpisać identyfikator SOLIDWORKS.

  Identyfikatorem SOLIDWORKS może być adres e-mail.

 3. W polu Hasło wpisać hasło.
 4. Kliknąć Zaloguj się.

Ikona Logowanie zmieni kolor, co oznacza, że użytkownik jest zalogowany.

Użytkownik pozostanie zalogowany do czasu, aż kliknie ikonę Logowanie i opcję Wyloguj się. Zamknięcie oprogramowania SOLIDWORKS nie powoduje wylogowania użytkownika.