SimulationXpress Kullanıcı Arayüzü

SimulationXpress sihirbazı fikstürleri, yükleri ve malzeme özelliklerini tanımlama, modeli analiz etme ve sonuçları görüntüleme adımlarında size yol gösterir. Bir adımı tamamladığınızda, bilgiler otomatik olarak kaydedilir, SimulationXpress etüdü ağacında gösterilir ve parça belgesini kapatmadan önce SimulationXpress'i kapatıp yeniden başlattığınızda kullanılabilir. Kaydedilecek simülasyon verileri için parça belgesini kaydetmeniz gerekir.

Kullanıcı Arayüzüne Genel Bakış

Seçenekler

Varsayılan simülasyon birimlerini belirler ve simülasyon sonuçlarının kaydedileceği klasörü belirtir.

Fikstürler

Gövdelerin yüzlerine fikstür uygular.

Yükler

Gövdenin yüzüne kuvvet, basınç veya her ikisini de uygular.

Malzeme

Parçaya malzeme özelliklerini atar.

Çalıştır

Simülasyon için varsayılan ayarları veya değiştirilen ayarları kullanır.

Sonuçlar

Aşağıdaki yollarla simülasyon sonuçlarını gösterir:

  • Güvenlik faktörünün belirtilen değerden küçük olduğu kritik alanları gösterir.
  • Maksimum ve minimum gerilim değerleri için detaylandırması bulunan veya bulunmayan modelde gerilim dağılımını gösterir.
  • Maksimum ve minimum yer değiştirme değerleri için detaylandırması bulunan veya bulunmayan modelde yer değiştirme dağılımını gösterir.
  • Modelin deforme şeklini gösterir.
  • Bir rapor oluşturur.
  • Simülasyon sonuçları için eDrawings ® dosyaları oluşturur.
SimulationXpress etüdü ağacında simülasyon unsurlarının tamamı gösterilir.

Geometride, malzemede, fikstürlerde veya yüklerde bir değişiklik olursa SimulationXpress etüt ağacındaki Sonuçlar klasörünün yanında simgesi görünür. Modeli yeniden analiz etmek ve yeni sonuçları hesaplamak için Etüdü yeniden çalıştır'a tıklayın.

Optimize Et

Belirtilen kriter ve sınırlandırmaya göre bir model ölçümlendirmesini optimize eder.

İPUÇLARI

  • Mevcut simülasyon verilerini ve sonuçlarını silmek ve yeni bir oturum başlatmak için SimulationXpress sihirbazında Baştan başla'ya tıklayın.
  • SimulationXpress sihirbazındaki bir adımda gösterilen onay işareti o adımın tanımlandığını belirtir.
  • Bilgileri görüntülemek veya değiştirmek için SimulationXpress sihirbazında adıma tıklayın, bilgi gösterilene kadar Geri'yi tıklayın veya SimulationXpress etüdü ağacını kullanın.