Neden Simülasyonu Kullanmalıyım?

SOLIDWORKS'te tasarımınızı oluşturduktan sonra, aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanız gerekebilir:
 • Parça kırılacak mı?
 • Nasıl deforme olacak?
 • Performansı etkilemeden daha az malzeme kullanabilir miyim?
Simülasyon araçları olmadan bu soruların yanıtlarını ancak genel olarak aşağıdaki adımları içeren pahalı ve zaman alıcı ürün geliştirme döngülerinden alabilirsiniz:
 1. Modelinizi SOLIDWORKS CAD sisteminde oluşturma.
 2. Tasarımın prototipini oluşturma.
 3. Prototipi sahada test etme.
 4. Saha testlerinin sonuçlarını değerlendirme.
 5. Saha testi sonuçlarına göre tasarımda değişiklik yapma.
Bu süreç tatmin edici bir çözüme ulaşılana kadar devam eder. Simülasyon şu görevleri yerine getirmenize yardımcı olabilir:
 • Saha testleri yerine bilgisayarınızla modelinizi test ederek maliyeti düşürme.
 • Ürün geliştirme döngüsü sayısını azaltarak pazara sunma süresini kısaltma.
 • Son kararları almadan önce kavram ve senaryoları simüle ederek tasarımınızı optimize etme.

Gerilim Analizi

Gerilim veya statik analiz malzeme, fikstür ve yüklere göre bir parçadaki yer değiştirmeleri, birim uzamaları ve gerilimleri hesaplar. Gerilim belirli bir seviyeye eriştiğinde malzeme başarısız olur. Farklı gerilim seviyelerinde farklı malzemeler başarısız olur. SimulationXpress gerilimleri hesaplamak için Sonlu Eleman Yöntemi'ne göre doğrusal statik analizini kullanır. Parçadaki gerilimleri hesaplamak için doğrusal statik analizi birçok varsayımda bulunur.

Sonlu Eleman Yöntemi

Sonlu Eleman Yöntemi (FEM) mühendislik tasarımlarını analiz ederken güvenilir bir sayısal tekniktir. FEM karmaşık bir sorunu birçok basit sorunla değiştirir. Modeli eleman olarak adlandırılan basit şekilli birçok küçük parçaya böler.
Bir braketin CAD modeli Küçük parçalara (elemanlara) bölünmüş model
Elemanlar, düğüm adı verilen ortak noktaları paylaşır. Bu elemanların olası tüm destek ve yük senaryolarında sergileyeceği davranış en iyi şekilde bilinir. Her düğümün hareketi, serbestlik dereceleri (DOF'ler) denilen X, Y ve Z yönlerinde sürüklemelerle tam olarak açıklanır. FEM kullanılarak gerçekleştirilen analize, Sonlu Eleman Analizi (FEA) adı verilir.
Dört yüzlü bir eleman. Kırmızı noktalar elemanların düğümlerini temsil eder. Eleman kenarları eğri veya düz olabilir.

SimulationXpress her elemanın diğer elemanlara bağlanabilirliğini göz önünde bulundurarak davranışını düzenleyen denklemleri formüle eder. Bu denklemler yer değiştirmeleri bilinen malzeme özellikleri, fikstürler ve yüklerle ilişkilendirir.

Ardından, SimulationXpress denklemleri çok sayıda eşzamanlı cebirsel denklem setleri olarak düzenler. Çözücü her düğümde X, Y ve Z yönlerindeki yer değiştirmeleri bulur.

SimulationXpress, yer değiştirmeleri kullanarak çeşitli yönlerde birim uzamalarını hesaplar. Program son olarak gerilimleri hesaplamak için matematiksel ifadeler kullanır.