Doğrusal Statik Analizlerin Varsayımları

Doğrusal statik analiz doğrusallık, elastiklik ve statik varsayımlarını yapar.
Simülasyon sonuçları, bu varsayımlar tatmin edilmezse geçersizdir.

Doğrusallık Varsayımı

Alınan sonuç, uygulanan yükler ile doğru orantılıdır. Örneğin, yüklerin büyüklüğünü ikiye katlarsanız modelin yanıtı (yer değiştirmeler, gerinimler ve gerilimler) ikiye katlanır. Aşağıdaki koşullar tatmin edilirse doğrusallık varsayımını yapabilirsiniz:
  • Hesaplanan en yüksek gerilim, orijinden başlayan düz bir çizgi ile nitelenen gerilim-gerinim eğrisinin doğrusal aralığında ise.
  • Maksimum hesaplanan yer değiştirme, parçanın karakteristik boyutundan ciddi biçimde küçükse. Örneğin bir levhanın maksimum yer değiştirmesi kalınlığından, bir kirişin maksimum yer değiştirmesi kesidinin en küçün boyutundan ciddi biçimde küçük olmalı.

Doğrusallık varsayımı tatmin edilmezse doğrusal olmayan analizi kullanın.

Elastiklik Varsayımı

Parça, yükler kaldırıldığında orijinal şekline dönüyor (temelli deformasyon yok).

Elastiklik varsayımı tatmin edilmezse doğrusal olmayan analizi kullanın.

Statik Varsayımı

Yükler tam büyüklüklerine ulaşana kadar yavaş ve kademeli olarak uygulanır. Birden uygulanan yükler ek yer değiştirmelere, gerilimlere ve streslere sebep olur.

Statik varsayımı tatmin edilmezse dinamik analizi kullanın.

Doğrusallık VarsayımıDoğrusal Malzeme için Gerilim-Birim Uzaması İlişkisi

Doğrusal malzemelerde gerilim-birim uzaması ilişkisi doğrusaldır. Çizginin eğimli bölümü malzemenin elastikiyet modülüdür (E).