Fikstürler Uygulama

Fikstürler sabit kısıtlamalar tanımlamanızı sağlar. Her bir kısıtlama çoklu yüzler içerebilir. Kısıtlanan yüzler her yönde kısıtlanır. Sert gövde hareketi nedeniyle analiz başarısızlığından sakınmak için parçanın en az bir yüzünü sabitlemeniz gerekir.

Fikstürleri uygulamak için:

  1. Fikstür ekle'ye tıklayın.
    Fikstür PropertyManager'ı görüntülenir.
  2. Grafik alanında sabitlenecek yüzleri seçin.
  3. öğesine tıklayın.
    Fikstür SimulationXpress etüt ağacındaki Fikstürler klasörüne eklenir ve SimulationXpress sihirbazındaki FikstürlerSimulationXpress görünür.
    Bir fikstür eklemek veya düzenlemek için Fikstür ekleme veya Mevcut fikstürü düzenleme'ye tıklayın. Bir fikstürü silmek için etüt ağacında basınca fikstüre sağ tıklayın ve Sil'i seçin. Fikstürün adını değiştirmek için etüt ağacında fikstür adına tıklayıp bekleyip tekrar tıklayarak yeni adı yazın. SimulationXpress etüt ağacında fikstüre sağ tıklayıp Tanımı Düzenle'yi seçerek de bir fikstürü düzenleyebilirsiniz.
  4. İleri'ye tıklayın.