Başlarken

SOLIDWORKS Simulation makinenizde etkin bir eklenti ise SimulationXpress'e erişmek için onu uyumlu yazılım ürünlerinin Eklentiler listesinden kaldırmalısınız. Araçlar > Eklentiler'e tıklayın ve SOLIDWORKS Simulation seçeneğinin işaretini kaldırın.

SimulationXpress ile ilgili dersler için SOLIDWORKS Öğreticileri'nde SOLIDWORKS SimulationXpress'e bakın.

SimulationXpress'i Başlatmak

  1. SolidWorks SimulationXpress Analiz Sihirbazı (Araçlar menüsü) veya Araçlar > SimulationXpress'e tıklayın. SimulationXpress sihirbazı başlar.
  2. Tercih ettiğiniz varsayılan birim sistemini seçmek ve analiz sonuçlarının kaydedileceği bir klasör belirlemek için Seçenekler'e tıklayın.
  3. Başlamak için İleri'ye tıklayın.

    FeatureManager tasarım ağacının altında SimulationXpress etüt ağacı görünür ve grafik alanının altında SimulationXpress etüt sekmesi görünür.

Analiz Adımları

SimulationXpress'i yalnızca etkin parça belgesinde kullanabilirsiniz. Yeni bir parça belgesi oluşturur veya var olan bir belgeyi SimulationXpress etkinken açarsanız program otomatik olarak simülasyon bilgisini kaydedip geçerli oturumu kapatır.