Malzeme Atama

Bir parçanın tepkisi parçaya atanmış olan malzemeye bağlıdır. SimulationXpress parça malzemesinin elastik özelliklerini bilmelidir. Malzeme kitaplığından seçtiğiniz bir malzeme ile malzemeyi parçaya atayabilirsiniz. SOLIDWORKS'teki malzemeler görsel ve fiziksel (mekanik) olmak üzere iki dizi özelliğe sahiptir. SimulationXpress SOLIDWORKS Malzeme kitaplığında tanımlı malzemelerin fiziksel özelliklerini kullanır. Malzemeler izotropik, ortotropik veya anizotropik olabilir. SimulationXpress sadece izotropik malzemeleri destekler.

Bir malzemeyi bir parçaya atamak/değiştirmek için:

 1. Malzeme Seç 'e tıklayın (SimulationXpress sihirbazının Malzeme sekmesi).
 2. Malzeme iletişim kutusunda malzemelerin sınıfını genişletin ve bir malzeme seçin.
 3. Uygula'ya tıklayın.
 4. Kapat'a tıklayın.
  Malzeme SimulationXpress sihirbazında görünür ve bir onay işareti Malzeme'nin yanında görünür. Ayrıca malzeme SimulationXpress etüt ağacında parça adının yanında görüntülenir; örneğin, kanca (-Alaşım Çelik-).
  Atanmış malzemeyi değiştirmek için Malzeme değiştir'e tıklayın.
  Akma mukavemeti olmayan bir malzemeyi seçerseniz bir mesaj Akma mukavemetinin tanımlanmadığını belirtir.
 5. İleri'ye tıklayın.

  Malzemeyi ayrıca SimulationXpress etüt ağacındaki parçaya sağ tıklayarak Malzeme Uygula/Düzenle'ye tıklayarak da değiştirebilirsiniz.