Kılavuz Çizgiler

DriveWorksXpress Veritabanı

  • Veritabanı adları benzersiz olmalıdır.
  • Dosyalar projeler arasında paylaşılabilir ama veritabanları arasında paylaşılamaz.
  • Her bir model için ayrı veritabanları oluşturabilirsiniz. Modelleriniz aynı dosya adına sahip ancak tamamen farklı parçalar kullanıyorlarsa farklı veritabanlarında saklanmalıdırlar.
  • Diğer kullanıcıların erişmesi için proje bilgilerinizi bir ağ sürücüsünde saklayabilirsiniz. Tüm DriveWorksXpress SOLIDWORKS dosyaları her bir SOLIDWORKS kullanıcısı için aynı referanslı konuma sahip olmalıdır; örneğin M:\DriveWorksXpress\ModelA\.

Ölçümlendirme Değerleri

Bir spesifikasyonu çalıştıracağınızda, SolidWorks'te parçayı oluştururken kullanılanlarla aynı ölçümlendirme birimlerini (metrik/İngiliz) kullanın. Model belirli bir birim tipinde oluşturulduysa ve girdi değerleri başka bir birim tipindeyse, kurallarınız iki birim arasında dönüştürme sağlamalıdır.

Dosya Yönetimi

Yeni Modeller için Depolama

Model varyasyonları (klonlar) ilgili ana modelleriyle aynı konumda saklanır. Kullanılmayan özelliklerin ve altmontajların otomatik olarak silinmesiyle boyutun düşürülebilecek olmasın yanı sıra, klonlanan modeller tipik olarak ana dosyayla aynı boyuttadır.

Dosyaları Taşıdıktan Sonra Güncelleme

SolidWorks modellerinizi yakın zamanda taşıdıysanız, üst seviye montajı açın ve bir yeniden oluşturma zorlayın. Tüm dosya referanslarının güncellendiğinden emin olmak için kaydedin. Aynı işlemi tüm teknik resim dosyaları için gerçekleştirin.

SolidWorks'ün Önceki Sürümlerinde Oluşturulmuş Dosyaları Kullanma

Önceki bir sürümde oluşturulmuş bir modeli açmak için SolidWorks'ün yeni bir versiyonunu kullanın. Dosya siz onu kaydederken dönüştürülür ve artık önceki sürümle uyumlu değildir.

Adlandırma
  • Yürütmeyi veya kontrol etmeyi planladığınız tüm ana modeller için benzersiz adlar atayın.
  • Montajlara alt parçalarından farklı adlar verin.
  • Parametreleri veya form kontrollerini adlandırırken @ veya < gibi özel karakterler kullanmaktan sakınmak iyi bir uygulamadır.
  • Uyarlanmış bir özelliğe yakalanmış bir ölçülendirmeyle veya özellikle aynı adı vermeyin.
Dosyaları Silme
  • Bir üst öğenin silinmesi onun alt öğesini de siler; alt öğenin silinmesi ise üst öğeyi silmez.
  • Üst seviye montajı ancak model listesinden silebilirsiniz.