Kitaplık Unsuru Oluşturma

Bir kitaplık unsuru oluşturmak için, önce kitaplık unsuruna eklemek istediğiniz unsurları ekleyeceğiniz bir taban unsur oluşturursunuz. Kitaplık unsurlarının uzantısı .sldlfp'dir.

Kitaplık unsurunu oluşturma biçimi, aşağıdakileri nasıl yaptığınızı etkiler:
  • Kitaplık unsurunu bir modelde konumlandırma.
  • Kitaplık unsurunun konumunu düzenleme.

Kitaplık unsurunu oluştururken, referanslar dahil etmeye veya etmemeye karar verebilirsiniz.