Kalıp Tasarımı

Kalıp oluşturma işlemini kontrol eden bir dizi entegre araçları kullanarak bir kalıp oluşturabilirsiniz. SOLIDWORKS veya kalıplanacak içe aktarılan parça modellerindeki eksiklikleri analiz etmek ve düzeltmek için bu kalıp araçlarını kullanabilirsiniz.

Kalıp araçları ilk analizden kalıp ayırmaya kadar çeşitli araçları kapsar. Kalıp ayırmanın sonucu, kalıplanmış parça için ayrı ayrı gövdeler, yani maça, boşluk ve yan maça gibi diğer ek gövdeler içeren çok gövdeli bir parçadır. Çok gövdeli parça dosyası, tasarım amacınızı uygun bir konumda depolar. Kalıplanmış parça üzerindeki değişiklikler otomatik olarak kalıplama gövdelerine yansıtılır.

İşlem aşağıdaki gibidir:
Tool_DraftAnalysis_View.gif Draft Analizi Parçanın kalıplamadan uygun şekilde çıkarılmasını temin etmek için modelin yüzlerini yeterli draft için inceler.
Tool_UndercutAnalysis_View.gif Ters Açı Analizi Parçanın çıkarılmasını engelleyen sıkışmış alanları saptar.
Tool_PartingLineAnalysis_View.gif Ayrım Hattı Analizi Olası ayrım hatlarını görüntülemek ve optimize etmek için pozitif ve negatif draft arasında geçişleri analiz eder.
tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif Ayrım Çizgileri Bu aracın iki işlevi vardır:
  • Belirttiğiniz açıya bağlı olarak modelinizde draftınızın olduğunu doğrular.
  • Ayrım yüzeyi oluşturmak için kullandığınız bir ayrım hattı oluşturur. Ayrım Hatları aracı, bir kenarı seçmek için bir seçenek ve tüm kenarlara Yayma Propagate.gif sistemi içerir.
Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif Kapatma Yüzeyleri Kalıplanmış parçadaki açık delikleri kapatmak için yüzey yamaları oluşturur.
tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif Ayrım Yüzeyleri Kalıp boşluğunu maçadan ayırmak için ayrım hattından ekstrüze eder. Ayrıca bir kenetleme yüzeyi oluşturmak için ayrım yüzeyi kullanabilirsiniz. Bkz. Geçişme Yüzeyi.
tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif Kurallı Yüzey Alınan modellerde yüzeylere draft ekler. Ayrıca, bir kenetleme yüzeyi oluşturmak için Kurallı Yüzey aracını kullanabilirsiniz.
tool_tooling_split_Mold_tools.gif Kalıp Ayır Daha önce izlenen adımlara bağlı olarak maça ve boşluk gövdeleri oluşturur.

Her bir kalıp ayırma gövdesini, Katı Gövdeler FM_solid_bodies.gif öğesinde gövdeye sağ tıklayıp Yeni Parçaya Ekle öğesini seçerek ayrı bir parça belgesi olarak kaydedebilirsiniz. Ardından yeni parçaları bir montaja ekleyin. Burada destekleyici diğer donanımı ekleme, montaj ilişkileri oluşturma gibi işlemler yapabilirsiniz. Yeni parçaların orijinal modele dış referansları vardır, böylece kalıplanmış parçalar üzerindeki değişiklikler montajdaki donanım parçalarına otomatik olarak yansıtılır.

Kalıp araçları, ayrıca Ölçek tool_Scale_Features.gif ve Yüzü Taşı Tool_Move_Face_Features.gif gibi kalıp işleminde ortak olan ek araçlar ile Düzlemsel Yüzey tool_Planar_Surface_Surfaces.gif ve Yüzeyi Ör tool_Knit_Surface_Surfaces.gif gibi yüzey modelleme araçları da içerir.
Kalıp Tasarım Araçlarına Genel Bakış konusunda çeşitli kalıp araçlarını ne zaman ve nasıl kullanacağınıza ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.