Draft Analizi PropertyManager

Kalıplı parçalarda yetersiz draftlı alanları belirlemek ve görselleştirmek için analiz parametrelerini ve renk ayarlarını belirleyin.

Analiz yapmak için:

Draft Analizi (Kalıp Araçları araç çubuğu) ya da Görünüm > Göster > Draft Analizi öğesine tıklayın. Analiz parametrelerini ve renk ayarlarını belirleyin ve ardından öğesine tıklayın.

PropertyManager'ı kapattıktan sonra analiz sonuçları grafik alanında görünür kalır ve siz parçanın geometrisini değiştirdikçe gerçek zamanlı olarak güncellenir. Bir alandaki draft açısının değerini görüntülemek için imleci modelin o alanının üzerinde dolaştırabilirsiniz.

Analiz parametrelerini ve ayarlarını düzenlemek için:

Görünüm > Değiştir > Draft Analizi öğesine tıklayın.

Analizi kapatmak için:

Draft Analizi (Görünüm araç çubuğu) ya da Görünüm > Göster > Draft Analizi öğesine tıklayın.

Analiz Parametreleri

  Çekme Yönü Çizim yönünü tanımlamak için düzlemsel bir yüz, doğrusal bir kenar veya bir eksen seçin. Yüzlerin sonuçlarda nasıl raporlanacağını (pozitif veya negatif olarak) tersine çeviren çekme yönünü tersine çevirmek için Yönü Ters Çevir'e tıklayın.
Draft Açısı Modeldeki var olan açılarla karşılaştırmak için bir referans draft açısı girin.
  Ayarlama triad'ı Draft açısındaki sorunları önlemenin veya en aza indirmenin yollarını görselleştirmenize yardım etmek için çekme yönünü manipüle eder. Triadın halkalarını grafik alanında sürüklediğinizde çekme yönü değişir, yüz renkleri dinamik olarak güncellenir ve aşağıdaki salt okunur değerler PropertyManager'da görünür:
  • X ekseni ile açı
  • Y ekseni ile açı
  • Z ekseni ile açı
  Yüz sınıflandırması Her yüzü, Renk Ayarları altındaki kategorilerden birine sınıflandırır, denk düşen rengi her yüze uygular ve her yüz tipinin sayısını verir. Bu seçenek temizlendiğinde, analiz yüz açılarının bir kontur haritasını oluşturur. Örneğin, loftlu bir yüzde, yüzün farklı bölgeleri, açı değiştikçe değişik renk alır.
  Sarp yüzleri bul (Yalnızca Yüz sınıflandırması seçildiğinde kullanılabilir). Sarp yüzleri belirlemek için eğri yüzlere uygulanan draftı analiz eder. Sarp yüzler, eğri yüzdeki bazı noktalar draft açısı kriterini karşıladığında ve diğer bazı noktalar karşılamadığında oluşur. Bkz. Negatif sarp yüzler altında Renk Ayarları ve Pozitif sarp yüzler.
  Hesapla Draft analizini hesaplar.

Renk Ayarları

Farklı sınıflandırmalara sahip yüzler, grafik alanında farklı renklerle görüntülenir. Sonuçlar, çekme yönünü veya draft açısını değiştirdiğinizde gerçek zamanlı olarak güncellenir.

  Dereceli geçiş (Yalnızca Yüz sınıflandırması seçili değilken kullanılabilir.) Açıların aralığını (pozitif drafttan negatif drafta) bir renk spektrumunda görüntüler. Dereceli geçiş, özellikle, draft açısında çeşitli varyasyonlar bulunan karmaşık modellerde kullanışlıdır.
  Draftlı yüzey yüzleri (Yalnızca yüzeyler analiz edilirken ve Yüz sınıflandırması seçiliyken kullanılabilir.) Draft kriterlerini karşılayan yüzeyleri görüntüler. Bir yüzeyin bir tarafında pozitif olan draft diğer tarafında negatif olduğu için, yüzeyler sınıflandırmanın sayısal kısmına (Pozitif draft ve Negatif draft) eklenmez.
  Pozitif draft Yüz açısının çekme yönüne göre referans açısından daha büyük olduğu yüzleri görüntüler.
  Draft gerekli Yüz açısının, pozitif referans açısından küçük olduğu veya negatif referans açısından daha büyük olduğu yüzleri görüntüler.
  Negatif draft Yüz açısının çekme yönüne göre negatif referans açısından daha küçük olduğu yüzleri görüntüler.
  İki taraftan ters açı yüzleri Hem pozitif hem de negatif draft içeren yüzleri gösterir. Genelde, bir ayrım çizgisi oluşturarak iki taraftan ters açılı bir yüzü ortadan kaldırabilirsiniz.
  Pozitif sarp yüzler Pozitif draftlı sarp yüzleri görüntüler.
  Negatif sarp yüzler Negatif draftlı sarp yüzleri görüntüler.
Gizle/Göster (Yalnızca Yüz sınıflandırması seçiliyken kullanılabilir.) Bir kategorideki tüm yüzleri gizlemek veya göstermek için tıklayın.
  Rengi Düzenle (Yalnızca Yüz sınıflandırması seçiliyken kullanılabilir.) Bir kategoriyle ilişkili rengi değiştirmek için tıklayın.