Kurallı Yüzeyler ve Kurallı Yüzey PropertyManager'ı

Kurallı Yüzey komutu, seçili kenarlardan belirtilen yönde uzatılan yüzeyler oluşturur.

Kurallı yüzeyleri nasıl kullanacağınıza ilişkin örnekler:
 • Karmaşık yüzeylere teğet uzatmalar ekleme
 • Draft edilmiş yan duvarlar oluşturma
 • Alınan modellerde draft edilmemiş yüzeyleri draft edilmişlerle değiştirme (Sivrilen veya Süpür tiplerini kullanarak)
 • Ayrım ve kenetleme yüzeyleri oluşturma

Kurallı Yüzey PropertyManager'ı

Bir kurallı yüzey oluşturmak için:

 1. Kalıp Araçları araç çubuğundan Kurallı Yüzey öğesine veya Ekle > Kalıplar > Kurallı Yüzey öğesine tıklayın.
 2. PropertyManager'da, Tip altında, bir seçenek belirleyin:
  Seçenek Tanımlama
  Yüzeye Teğet Kurallı yüzey, bir kenar paylaşan yüzeylere teğettir.

  Yüzeye Dik Kurallı yüzey, bir kenar paylaşan yüzeylere diktir.

  Vektöre Sivrilmiş Kurallı yüzey, belirtilen vektöre sivrilmiştir.

  Vektöre Dik Kurallı yüzey, belirtilen vektöre sivrilmiştir.

  Süpür Kurallı yüzey, seçili kenarların kılavuz eğrileri olarak kullanılmasıyla süpürülmüş yüzey oluşturularak yapılır.

 3. Uzaklık/Yön altında:
  • Uzaklık için bir değer ayarlayın.
  • Vektöre Sivrilmiş, Vektöre Dik veya Süpür ile:
   • Bir kenarı, yüzü veya düzlemi Referans Vektörü olarak seçin.
   • İsteğe bağlı: Yönü Ters Çevir öğesine tıklayın.
   • Sadece Vektöre Sivrilmiş ile, bir Açı ayarlayın.
   • Yalnızca Süpür ile, Koordinat girdisi seçebilir ve referans vektörü için koordinatlar belirtebilirsiniz.
 4. Kenar Seçimi altında:
  • Kenarları veya kurallı yüzeyler için taban olarak kullanılan ayrım hattını seçin.
  • İsteğe bağlı: Alternatif Yüz öğesine tıklayın.
 5. Seçenekler altında:
  • Yüzeyleri manuel olarak kırpmak ve örmek için Kırp ve Ör seçeneğinin işaretini kaldırın.
  • Bağlantı yüzeylerini kaldırmak için Bağlantı yüzeyi seçeneğinin işaretini kaldırın. Bağlantılı yüzeyler genelde keskin köşeler arasında oluşturulur.
 6. öğesine tıklayın.