Tersaçı Analizi PropertyManager

Kalıplı parçalar üzerinde parçanın kalıptan çıkarılmasını engelleyebilecek sıkışmış alanları belirleyecek ve görselleştirecek analiz parametrelerini ve renk ayarlarını belirleyin.

Analiz yapmak için:

Tersaçı Analizi öğesine (Görünüm araç çubuğu) veya Görünüm > Göster > Tersaçı Analiziöğesine tıklayın.

PropertyManager'ı kapattıktan sonra analiz sonuçları grafik alanında görünür kalır ve siz parçanın geometrisini değiştirdikçe gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Analiz parametrelerini ve ayarlarını düzenlemek için:

Görünüm > Değiştir > Tersaçı Analizi öğesine tıklayın.

Analizi kapatmak için:

Tersaçı Analizi öğesine (Görünüm araç çubuğu) veya Görünüm > Göster > Tersaçı Analiziöğesine tıklayın.

Analiz Parametreleri

Katı Gövde (Yalnızca çok gövdeli parçalar için). Analiz edilecek gövdeyi seçin.
  Çekme Yönü (Aşağıda bir Ayrım Hattı seçerseniz gerekli değildir.) Çizim yönünü tanımlamak için düzlemsel bir yüz, doğrusal bir kenar veya bir eksen seçin veya Koordinat girdisi öğesini seçin ve X, Y ve Z eksenleri boyunca koşulları ayarlayın. Yüzlerin sonuçlarda nasıl raporlanacağını (Yön1 veya Yön2 olarak) tersine çeviren çekme yönünü tersine çevirmek için Yönü Ters Çevir öğesine tıklayın.
Ayrım Hattı Ayrım hattı üzerindeki yüzleri değerlendirerek ayrım hattının üzerinden görünüp görünmeyeceklerini belirler. Ayrım hattı altındaki yüzleri değerlendirerek ayrım hattının altından görünüp görünmeyeceklerini belirler. Bu değerlendirme parçanın duvarında yan maça gerektiren girintilerin tespitini sağlar ve ayrıca yan maça gereksinimini ortadan kaldırmak için değiştirebileceğiniz ayrım hattı kesitlerini tanımlamanıza yardım eder.
  Ayarlama triad'ı Tersaçı bölgelerindeki sorunları önlemenin veya en aza indirmenin yollarını görselleştirmenize yardım etmek için çekme yönünü manipüle eder. Triadın halkalarını grafik alanında sürüklediğinizde çekme yönü değişir, yüz renkleri dinamik olarak güncellenir ve aşağıdaki salt okunur değerler PropertyManager'da görünür:
  • X ekseni ile açı
  • Y ekseni ile açı
  • Z ekseni ile açı
  Tıkalı bölgeleri vurgula Yalnızca kısmen tıkalı olan yüzler için, analiz, yüzün tıkanmış olan ve olmayan bölgelerini belirler. Bu seçenek temizlendiğinde, analiz, tüm yüzü tıkalı olarak belirler.

Tersaçı Yüzler

Farklı sınıflandırmalara sahip yüzler, grafik alanında farklı renklerle görüntülenir. Sonuçlar, çekme yönünü değiştirdiğinizde gerçek zamanlı olarak güncellenir.

  Yön1 ters açı Ayrım hattının üstünden görünmeyen yüzler.
  Yön2 ters açı Ayrım hattının altından görünmeyen yüzler.
  Tıkanmış ters açı Ayrım hattının üstünden veya altından görünmeyen yüzler.
  İki taraftan ters açı Her iki yönde tersaçı bulunan yüzler.
  Ters açı yok  
Gizle/Göster Bir kategorideki tüm yüzleri gizlemek veya göstermek için tıklayın.
  Rengi Düzenle Bir kategoriyle ilişkili rengi değiştirmek için tıklayın.